Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4040 combi rapid DR

weberfloor 4040 combi rapid DR
weberfloor 4040 combi rapid DR

Egenskaper

 • Dammreducerad
 • Pastakonsistens
 • Lämplig för fallbyggnad
 • Lagning av håligheter
 • Finspackling av små ytor

Weberfloor 4040 combi rapid DR är ett fin- och byggspackel med pastakonsistens. Produkten innehåller aluminatcement som är lågalkaliskt. Produktens konsistens kan varieras med vatteninblandningen. Kornstorlek; 0,5 mm. Weberfloor 4040 combi rapid DR är tredjepartskontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav. Weberfloor 4040 combi rapid DR är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C25-F7 enligt EN 13813.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 4040 rekommenderas för fallbyggnad och finspackling inomhus. Den kan också användas för utlagning av väggar, undertak och för trappor inomhus. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar. 

Underlag

 • Betong
 • Golvspånskiva
 • Sten/keramik
 • Golvgipsskiva

Lagring

24 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Förpackning

15 kg säck med handtag

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation    
Materialåtgång 1,55 kg/mm och m ² Åtgångstal enligt GBR
Mixing
Härdtid
för gångtrafik 30-60 min  
Min tjocklek 0,5 mm  
Max tjocklek 50 mm  
Rekommenderad skikttjocklek 0,5-50 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
För inomhusbruk Ja  
Dammreducerad Ja  
Vattenbehov 3,3-3,6 liter per 15 kg säck vid byggspackling
3,6-4,2 liter per 15 kg säck vid finspackling
 
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C25 EN 13813
28 dygn Medelvärde 34 MPa EN 13892-2
28 dygn Medelvärde 34 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F7 EN 13813
28 dygn Medelvärde 9 MPa EN 13892-2
Avnötning
Krympning
28 dygn < 1,0 mm/m EN 13454-2
Fysikaliska egenskaper
Rekommenderad vattenhalt 22-28 %  
Användningstid ca 5-15 min  
Belastningsförmåga
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klass RWFC 250 (vid tjocklek 1-50 mm) EN 13892-7
Tekniska godkännanden
P-märkning klass P3  

Instruktioner

Blandning

Weberfloor 4040 blandas enligt följande: Tillsättning med 22–24 % vatten (3,3-3,6 liter per 15 kg säck) av torrbrukets vikt vid byggspackling och 24-28% vatten (3,6-4,2 liter per 15 kg säck) vid finspackling (0,5-1mm). Blandningen utförs med vispförsedd borrmaskin eller mixer, i minst 2 minuter, till en pastaliknande konsistens. Färdigblandad massa är arbetbar i ca 5-15 minuter beroende avsedd användning. I färdigblandad massa får ej ytterligare vatten tillsättas.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets ytdraghållfasthet skall överstiga 0,5 MPa vid finspackling och 0,8 MPa vid tjockare skikt . Underlaget kan med fördel primas med weberfloor 4716, men det är inte ett absolut krav. Se särskilt produktblad för weberfloor 4716. Temperatur i lokal och underlag skall vara mellan +10°C och +25°C.

 

Applicering

Den färdigblandade massan fördelas på golvet med en slät stålspackel. Eventuell finjustering i form av slipning, sickling eller ytterligare finspackling kan utföras så snart massan hårdnat tillräckligt. Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

Efterbehandling

Weberfloor 4040 är gångbar efter ca 30 – 60 minuter. Före golvläggning skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Följ anvisningarna i AMA Hus. Weberfloor 4040 är beläggningsbar efter ca 2 timmar, förutsatt att golvbeläggningen tål minst 85% RF. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat med +20°C, 50 % RF och visst luftombyte.

Praktiska tips

Verktyg och maskiner rengörs från färskt material med vatten. Hårdnat material måste avlägsnas mekansikt.

Observera

I utrymmen där ytbeläggning utgörs av plastmatta eller linoleummatta och rullande belastning förekommer, exempelvis kontor och sjukhus, bör inte skapspackel användas. Istället rekommenderas en avjämningsamssa, exempelvis weberfloor 4031 superflow DR eller weberfloor 110 fine. 

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Produkten (torrbruk) blir frätande i kontakt med vatten och kroppsväskor. För skyddsutrustning och övriga skyddsföreskrifter, se säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdant material utgör ingen fara för miljö. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

24 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Kvalitetskontroll

Produkten är  P-märkt, enligt SP/SITACs krav för P-märkning av golvavjämningsmassor och CE-märkt, se bilagor godkännandebevis för P-märkning samt CE-deklaration.

P-märkning är en tredjepartscertifiering som utförs av SP/SITAC. Genom P-märkning säkras både miljö och kvalitetsaspekter av oberoende part. I certifieringen ingår omfattande kontroller och kravgränser av produkten både var avser innemiljöaspekter, hållfasthetsegenskaper och funktionsegenskaper. En årlig uppföljning görs hos leverantören för att säkerställa att ställda krav uppfylls.  Följande egenskaper provas och måste uppfylla ställda krav för att produkten ska kunna bli P-märkt:

 • Emissionsprovningar med krav på maximal avgivning av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd och ammoniak.
 • Lukttest med krav på upplevd lukt.
 • Tekniska egenskapsprovningar och klassificering av tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet
 • Funktionsprovning med klassificering av vidhäftningshållfasthet och motståndsförmåga mot rullande stolhjul
 • Funktionsprovning med krav på maximal avgivning av sekundära emissioner för golvkonstruktion.

Dessutom får en P-märkt produkt inte innehålla kasein.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.