Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Uppbyggnad med Weber dolomitkross

Egenskaper

 • Uppbyggnad av tjockare skikt
 • Rationell arbetsgång
 • Möjliggör kortare torktider

Allmänt

Systembeskrivning

Golvuppbyggnad med Weber Dolomitkross och avjämningsmassa. Weber Dolomitkross bildar en fast torr bädd som underlag för beläggning med avjämningsmassor och bruk. Bädden är tillräcklig tät för att avjämningsmassan inte ska tränga in i bädden.

Användningsområde

Uppbyggnad med Weber Dolomitkross görs främst på mindre ytor, exempelvis våtrum i bostäder.

Underlag

Stabilt underlag som t.ex. betong, Leca bjälklag

Ingående komponenter

 • weber dolomitkross
 • weber.floor 120 Reno DR
 • weber.floor 130 Core 
 • weber.floor 140 Nova

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

 1. Avjämning
  Avjämningsmassa minst 25 mm Floor 120 Reno DR, minst 30 mm Floor 140 Nova eller minst 25 mm Floor 130 Core läggs ut direkt på Dolomitbädden. Skikttjockleken gäller normala bosadsutrymmen. Kontakta Weber för övriga ytor.

  Avjämningsskiktet armeras (Ytor ≥ 10 m²) med Floor Stålarmeringsnät eller stålnät Ø5 mm c 150 mm. Armeringsnätet läggs på dolomitskiktet med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan.
 2. Förbehandling av Dolomitkrossens yta
  Dolomitkrossens behöver normalt inte primas innan avjämning installeras.
 3. Uppbyggnadsskikt
  Weber Dolomitkross med kornstorlek 3 – 5 mm läggs ut till en fast bädd med minimitjocklek om 30mm. 
 4. Underlag
  Underlaget skall vara bärande och tillräckligt fast för att bära Dolomiten och den som lägger ut avjämningsmassan

Praktiska tips

Weber Dolomitkross bildar en fast torr bädd som underlag för beläggning med avjämningsmassor och bruk.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Se till att underlaget har rätt RF-nivå (85 eller 90%) beroende vilket ytmaterial som väljs. Kontrollera att blandningen har rätt vatteninblandning genom flytprov.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.