Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Uppbyggnad av golvkonstruktion med Floor 450 Light

Egenskaper

 • Pumpbar
 • Lättvikt
 • Ger plats för rörinstallationer
 • Värmeisolerande

Allmänt

Användningsområde

Golvkonstruktioner uppbyggda med Floor 450 Light används  i exempelvis våtrum, träbjälklag och installationsgolv. Konstruktionslösningen ger efter pågjutning med Weber avjämningsmassa/slipsats en lätt, rationell, värmeisolerande golvkonstruktion som utgör färdigt undergolv för exempelvis tätskikt, keramiska plattor, plastmatta, textilmatta, linoleummatta och trägolv.

Systembeskrivning

Floor 450 Light är en lättviktsmassa uppbyggd av EPS-kulor som binds samman med cement. Produkten är värmeisolerande och ska beläggas med Weber avjämningsmassa/slipsats innan golvläggning kan ske. 

Konstruktionslösningen passar både i torra utrymmen samt i våtrum. I våtrum måste ett tätskikt läggas ovanpå avjämningmassan/slipsatsen. Vid användning av golvvärme ska denna gjutas in i avjämningsmassa, ej i slipsats. Eventuella rörinstallationer placeras i Floor 450 Light-skiktet. 

Underlag

Stabilt och bärande underlag som t.ex. betong, Leca® bjälklag, lättbetong, träbjälklag.

Ingående komponenter

weber.floor 450 Light

Pågjutning sker med någon av följande produkter:

 • weber.floor 110 Fine 
 • weber.floor 120 Reno DR 
 • weber.floor 130 Core 
 • weber.floor 140 Nova 
 • weber.floor 318 snabbslipsats grov
 • weber.floor 319 snabbslipsats fin

Vid läggning av Floor 450 Light med vidhäftning förbehandlas underlaget med Floor 4716 Primer enligt anvisning på primerförpackningen.

Förpackning

Säck 45 liter. En säck ger 45 liter färdig produkt.
21 säckar per pall

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

 1. Avjämning
  Floor 450 Light ska pågjutas med minst 20 mm weber avjämningsmassa alternativt minst 30 mm Weber slipsats. 
 2. Avjämningsskiktet armeras (ytor ≥ 10 m²) med stålnät Ø5 mm c150 mm. Armeringsnätet läggs på ytan av Floor 450 Light. 
  Ev. värmekablar eller rör skall förläggas i avjämningsskiktet. Kontakta värmegolvsleverantören angående erforderligt avjämningsskikt över värmerör/kablar med hänsyn till värmefördelning.. 
 3. Installationsskikt
  Eventuella installationer placeras i skiktet med Floor 450 Light. 
 4. Underlag
  Betong eller annat fast underlag: överkonstruktionen kan läggas med eller utan vidhäftning (flytande) mot underlaget. Ej formstabilt eller löst underlag: överkonstruktionen kan endast läggas flytande mot underlaget, underlaget belägges med polyetenfolie eller Weber fiberduk.

  Vidhäftning: Underlaget primas med weber.floor 4716 Primer spädd 1 : 3.
  Flytande: Underlaget beläggs med polyetenfolie eller Weber fiberduk.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Se till att underlaget har rätt RF-nivå (85 eller 90%) beroende vilket ytmaterial som väljs. Kontrollera att blandningen har rätt vatteninblandning genom flytprov.  

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.