Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Luftspaltbildande golv

Egenskaper

  • Möjliggör uttorkning även efter ytbeläggning
  • Kan ventilera bort flyktiga föroreingar och tillskjutande fukt
  • Passar alla jämna och bärande underlag

Allmänt

Systembeskrivning

Ett golv kan utsätts för fuktangrepp från olika håll. Regn och smältvattnet på markytan och vattnet i marken är möjliga fuktkällor och då framför allt när det gäller källargolv. Fukt kan också komma från inomhusmiljön, genom läckage från vattenledningar eller från ytterväggen. Byggfukten är en annan fuktkälla som kan ställa till med stora problem, p.g.a. sin långa uttorkningstid.

Användningsområde

Golvuppbyggnad med luftspaltbildande matta används på källargolv och liknande utrymmen där höga fuktnivåer råder alternativt vid skadesanering där emissioner önskas ventileras bort.

Underlag

Underlaget skall vara plant så att den luftspaltbildande mattan får full kontakt med underlaget.
 

Ingående komponenter

  • Floor 140 Nova 
  • Floor 120 Reno DR 
  • Floor Stålarmeringsnät

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Underlaget ska vara plant och utan håligheter eller uppstickande föremål.

Lägg ut den luftspaltbildande mattan enligt leverantörens anvisning. Se till att den luftspaltbildande mattan ligger an mot underlaget.

Armeringsnäten läggs på den luftspaltbildande mattan. KOnstruktionen armeras med Floor Stålarmeringsnät eller stålarmeringsnät NPS 5150. Vid skarv klipps armeringsstänger bort så att näten kan mötas i samma plan.

Som avjämningsmassa används Floor 140 Nova, minsta tjocklek 30 mm eller Floor 120 Reno DR med minsta tjocklek 25 mm. Rekommendationerna för skikttjocklek gäller i normala bostadsutrymmen. För övriga ytor, kontakta Weber.

Efterbehandling

Mattläggning kan för Floor 120 ske efter 3 dygn. Floor 140 kan mattläggas efter ca. 1 vecka per cm tjocklek, se respektive produktdatablad.

För att minska risken för kantresning kan ytan primas med Floor 4716 Primer spädd 1:5 dagen efter läggning av avjämningsmassan.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.