Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Flytande golv

Egenskaper

  • Flexibel lösning
  • För alla typer av bärande fast underlag

Allmänt

Användningsområde

Läggning av nytt golv i samband med renovering och ombyggnader där aktuella omständigheter gör att en konstruktion med vidhäftning inte är lämplig.

Systembeskrivning

I samband vid renovering och ombyggnader kan undergolvet bestå av flera olika typer av golvbeläggningar t.ex klinker, mattor, trägolv eller betong. Om det inte föreligger några skador, emissioner eller fukt och att det är möjligt att höja golvnivån är nedanstående konstruktion ett bra val. Det innebär att befintliga ytbeläggningar ligger orörda och blir ett nytt undergolv för det nya flytande golvet. Totalekonomiskt är detta en fördel i förhållande till än att ta bort de olika typerna av ytbeläggning.

Underlag

Underlaget ska vara bärande och jämnt.

Ingående komponenter

  • weberfloor 120 Reno DR alternativt weberfloor 140 Nova
  • weberfloor 4940 geotextil

Dokument

Produktdatablad pdf

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Se till att underlaget är plant så att weber.floor 4940 geotextil ligger väl an. Förse  väggar och fasta genomföringar med weberfloor 4960 Kantlist.  Lägg geotextilduken med överlappande skarvar och dra upp den mot väggarna så att avjämningsmassan inte rinner in under.

Armering
Armeringsnäten läggs på geotextilduken med överlapp på ca en maskvidd. Armeringsnät klipps i erforderlig mängd vid skarvar för att undvika att armeringen bygger för mycket. I normala bostadsutrymmen kan weberfloor 4945 galsfibernät användas. I övriga utrymmen rekommenderas stålarmeringsnät, exempelvis Floor stålarmeringsnät alternativt NPS 5150.

Avjämning
Som avjämningsmassa används weberfloor 120 Reno DR med minimitjocklek 25 mm, alternativt weberfloor 140 Nova med minst 30 mm tjocklek i normala bostadsutrymmen. Kontakta Weber för rekommendation kring andra typer av lokaler.

Efterbehandling

weberfloor 120 Reno DR kan beläggas efter 1-3 dagar. 

weberfloor 140 Nova kan beläggas efter ca. 1-7 veckor beroende av skikttjocklek och uttorkningsförhållande.

Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning inom en vecka alternativt primas senast dagen efter med weberfloor 4716 spädd 1:5, för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.

 

 

Observera

Applicera weberfloor 4960 Kantlist mot väggar, pelare, rörgenomföringar, osv för att skapa rörelsemån.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.