Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber stegljudssystem

Egenskaper

  • Stegljudsdämpande
  • Låg bygghöjd, från 30 mm
  • Enkelt att applicera
  • Komplett undergolvsystem

Weber Stegljudssystem är ett ljuddämpande golvkoncept med en bygghöjd från 30 mm. På ett standard betongbjälklag reducerar det stegljudsnivån L’n,w från 18 dB och luftljudet ΔRw,direct med 4 dB (VTT rapport No VTT-S-04183-10).

Allmänt

Användningsområde

Weber stegljudssystem är främst avsett att användas i bostäder, offentliga lokaler och trapphus. Weber Stegljudssystem kan användas på alla typer av bärande underlag förutsatt att underlagen är plana och jämna. Bäst effekt fås om underlaget består av en tung konstruktion som exempelvis ett betongbjälklag. Tag kontakt med Weber för närmare upplysningar.

Systembeskrivning

Weber stegljudssystem är ett tunt stegljudsdämpande undergolvssystem hjälper till att reducera stegljudet. Systemet består av Floor 4955 Ljudmatta och kantlister som tillsammans med Weber avjämningsmassa bildar ett plant stegljudsdämpande undergolv. Weber stegljudssystem är noga utprovat och rationellt att applicera och säkerställer därmed en god funktion. Weber stegljudssystem kan beläggas med alla vanligt förekommande golvbeläggningar.Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade entreprenörer för läggning av Weber stegljudssystem.

Ingående komponenter

I Weber stegljudssystem ingår följande komponenter:

Floor 4955 Ljudmatta
Kantlist: Stepisol Kantlist (optisol), Floor 4960 Kantlist eller Floor Kantlist 
Armering: Stålarmeringsnät NPS 5150, Floor Stålarmeringsnät eller Floor 4945 Glasfibernät enligt aktuella förutsättningar
Avjämningsmassa: Weber avjämningsmassa enligt aktuella förutsättning
 

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Förberedelser

Se till att underlaget är plant och jämt. Fyll igen håligheter och ta bort eventuella toppar för att säkerställa att den stegljudsdämpande funktionen inte bryts. Fogsprång och ojämnheter större än 1 mm tas bort genom exempelvis avjämning med Floor 4040 Combi Rapid DR.

Före utläggning rengörs och dammsugs golvytan.

Utförande

Vik upp Floor 4955 Ljudmatta, alternativt applicera kantlist mot fasta konstruktioner och rörgenomföringar.

Floor 4955 rullas ut på underlaget och skarvas längsgående med den integrerade skarvtejpen. Se till att det inte blir glipor i det ljuddämpande skiktet vid skarvningen.  

Praktiska tips

För att minska risken för att kantresning ska uppstå på avjämningsmassan rekommenderas att ytan primas med Floor 4716 primer spädd 1:5 (1 del primer : 5 delar vatten) dagen efter läggning.

Observera

Under olika förutsättningar uppnås olika stegljudsnivåer. Faktorer som inverkar är bl.a. bjälklagskonstruktion, stegljudsdämpande skikt, pågjutnings egenskaper, etc. Tag kontakt med Weber för närmare upplysningar för aktuellt fall.

Samtliga väggar och genomföringar ska antingen förses med mjuk kantlist för att undvika ljudspridning, alternativt viks Floor 4955 Ljudmatta upp mot väggarna.

Tänk på att avjämningsmassan tillsammans med ytbeläggningen bildar en skiva på det ljuddämpande skiktet. Avgränsning bör ske mellan varje rum i enskilda lägenheter så att avjämningsmassan inte är kontinuerlig under exempelvis väggar och trösklar och därmed kan leda ljud mellan de olika utrymmena. Avjämningsmassan måste alltid avgränsas vid lägenhetsskiljande väggar och dörrar så att ljud inte kan spridas via avjämningsmassan in i lägenheten.
 

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.