Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Komfortgolv

Egenskaper

 • Kombinerat värmegolv och ljudgolv
 • Stegljudsisolerande
 • Luftdjupsisolerande
 • Bra värmespridning
 • Värmeisolering under direkt under golvvärmerören
 • Snabbreagerande värmegolv
 • Total bygghöjd från 65 mm

Allmänt

Systembeskrivning

Weber komfortgolv är ett kombinerat värmegolv och ljudreducerande golv färdigt att beläggas med valfri ytbeläggning, som exempelvis parkett, klinker eller linoleummatta. Golvet är uppbyggt av speciella EPS-skivor som både ger god stegljudsisolering och samtidigt värmeisolering för att minska värmespridning neråt i konstruktionen. Värmerören ligger försänkta i aluminiumplåtar för att optimera värmespridning och minimera åtgången av värmerör.

Weber komfortgolv ger på ett standard betongbjälklag utan golvbeläggning en stegljudsreducering på 23 dB och en luftljudsreducering på 9 dB, se Test report No VTT-S-12306-06.

Webers komfortgolv är avsett att användas i de flesta typer av icke industriella utrymmen, så som exempelvis, bostäder, kontor, affärslokaler och våtutrymmen vid såväl renovering som nybyggnad. Webers Komfortgolv är utvecklat för att användas tillsammans med Webers lågalkaliska avjämningsmassor.

Användningsområde

Weber Komfortgolv är en undergolvskonstruktion där både värmegolv och stegljudsdämpning ingår i samma koncept. Stegljudsdämpningen uppnås genom att golvlösningen är uppbygd på specialgjorda stegljudsdämpande EPS-skivor. Värmeslingor för vattenburen golvvärme läggs sedan försänkt ner i EPS-skivorna på aluminiumplåtar. Aluminiumplåtarna ger tack vare sina goda värmeledningsförmåga en mycket bra värmespridning på golvytan och tack vare försänkningen i EPS-skivorna behövs endsat 30 mm golvavjämning för att skapa en yta färdig för golvbeläggning. EPS-skivorna ger dessutom en värmeisolering neråt som minskar värmeläckaget. Total bygghöjd är ca. 65 mm, exklusive golvbeläggning.

Weber Komfortgolv rekommenderas för enfamiljshus, bostäder, hotell, kontor, offentliga förvaltningar.

Underlag

Betong, trä, mm.

Ingående komponenter

 • weber.floor 4960 kantlist
 • weber.floor 4900 spårskiva
 • weber.floor 4901 vändskiva
 • weber.floor 4902 fyllnadsskiva
 • weber.floor 4940 geotextil
 • weber.floor 4945 glasfibernät
 • weber.floor 120 Reno DR
 • weber.floor 130 Core
 • weber.floor 140 Nova
 • weber.floor 4716 primer
   

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Förberedelse av underlag: Ytan måste vara torr och fri från ytföroreningar och andra orenheter, allt damm och restmaterial ska dammsugas upp från ytan. Mindre ojämnheter och oregelbundheter i golvet, som höjdskillnader hos fabrikstillverkade element kan jämnas av med torkad sand för att få en stabil applicering av värmeplattorna. Innan du lägger weber komfortskivorna måste du försäkra dig om att ytan är torr och att avjämningsskiktet eller det utjämnande skiktet har torkat ut helt. weber.floor 4960 kantlister måste monteras mot alla väggar och rör.

Dessa uppfyller två funktioner: Först för att ge utrymme för avjämningsskiktet att röra sig de få millimeter som behövs beroende på fukt och värmeexpansion, och sedan för att akustiskt separera avjämningsskiktet från alla vertikala konstruktioner.

Det behövs tre olika sorters skivor för en komplett montering av Komfortgolvet:

 • weber.floor 4900 Spårskiva. En 35 mm tjock stegljuds-EPS med 8 spårade modulplattor med 0,5 mm aluminium inmonterad i EPS-skivan. Varje aluminiumplatta har dubbla spår, vilket möjliggör ett vattenrörsavstånd på 150 mm vid kallare ytor och mer sparsamt avstånd på 300 mm vid de flesta andra ytor.
 • weber.floor 4901 Vändskiva. En 20 mm tjock stegljuds-EPS med 8 flata modulplattor med 0,5 mm aluminium helt limmade på EPS-skivan. Vattenrören kan lätt vändas ovanpå dessa moduler. Plattorna används också för att göra "portar" för att leda rören från värmekretsarna till värmecentralen.
 • weber.floor 4902 Fyllnadsskiva. En 20 mm tjock stegljuds-EPS för att fylla i de återstående tomrummen där aluminiummodulerna på 300 x 300 mm inte passar längre.

När komfortplattorna monteras börjar man från de omgivande väggarna med att använda en rad med en halv hörnplatta (skär 300 x 1200 mm) följd av spårade plattor i full storlek. När motsatta väggen nås installeras igen en rad med halva hörnplattor. Återstående luckor fylls med skurna bitar av justerplattan. Dessa kan också användas för rum med svår geometri eller när golvet är genomborrat med avloppsrör och liknande. Ytor nära värmecentralen bör täckas med hörnplattor för att kunna få en mer flexibel rördragning. OBS! Alla plattor har måtten 1200 x 600 mm. Aluminiummodulerna är 284 mm, med ett avstånd på 16 mm mellan dem. Detta görs för att systemet ska få en diffusionsöppenhet, vilket hindrar fukt att kondensera mot aluminiumet i fall där andra fuktbarriärer är inbyggda i systemet (som epoxifärg längst upp). Värmerör
Som värmerör används vanligtvis PEX eller rör av kompositmaterial. Spåren på Weber komfortgolvsplattor är utformade för rör på Ø 16 - 17 mm. För att golvvärmesystemet ska få högsta möjliga effekt rekommenderas att värmekretsarna påbörjas vid ytterväggarna. Detta beror på att temperaturen ofta är högre nära värmecentralen. Ytorna nära värmecentralen och vid rörsvängar som ska monteras på hörnplattor fästs vid plattorna med elektriska klämmor och skruvar. Längden på rörkretsarna, pumpens tryck, rumsytan och det använda golvytmaterialet påverkar också dessa temperaturer. Därför utförs installationen av VVS-konsult. weber.floor 4940 geotextil separerar den färska avjämningsmassan från värmesystemet under och hindrar massan att flyta in i isolerplattorna. Denna speciella geotextil är noggrant utvald med hänsyn till täthet mot läckage och formbarhetsegenskaper som garanterar ett snabbt och säkert slutresultat. Geotextilen rullas ut på plattorna. Anslutande delar tejpas och det flytande skiktet måste vikas upp vid alla vertikala konstruktionselement. Detta så att inte efterföljande avjämningsmaterial kan rinna ner. Före läggning av avjämningsmassan måste weber.floor 4945 glasfibernät läggas ut. När nätet läggs ut är det viktigt att se till att kanterna överlappas med 50 mm. Avjämningsmassor
Tre olika avjämningsmassor weber.floor 120 Reno, weber.floor 130 Core eller weber.floor 140 Nova kan användas för att ge ett bärande och värmefördelande skikt för Weber Komfortgolv.
 

Efterbehandling

Då Weber Komfortgolv är en flytande konstruktion med ensidig uttorkning är det en fördel I samband med varmt klimat prima överytan med weber.floor 4716 Primer utspädd (1:5) så att fukten finns kvar i materialet under längre tid och på så vis undviker kantresning och sprickbildning.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.