Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca Ventilerat Golv LVG

Egenskaper

  • Ger plats för installationer i golvet
  • En lättviktskonstruktion
  • Höjer golvnivån
  • Enkel att applicera på ojämna underlag
  • Aktivt torka ut konstruktioner
  • Åtgärda fuktskador
  • Stegljudsdämpande
  • Färdig undergolvskonstruktion för ytbeläggning
  • Kort installationstid

Allmänt

Användningsområde

Leca® Ventilerat Golv är främst avsett för användning i bostäder, kontor och liknande utrymmen vid både nybyggnad och renovering där en höjning av befintlig golvnivå önskas från ca. 15 cm önskas. LVG används exempelvis för att; ge plats åt installationer, möta upp golvnivå vid takterrasser, anpassa golvnivåer vid renovering.

LVG är särskilt användbart vid ojämna underlag och där installationer ska läggas i golvet eftersom de lösa lättklinkerkulorna följer underlaget och omsluter rör och ledningar utan manuella tillpassningar. Tack vare rationell applicering kan stora ytor appliceras under kort tid.

Systembeskrivning

Leca Ventilerat Golv är ett undergolvskoncept från Weber där man uppfyller ett flertal olika funktion i ett koncept. Genom att kombinera Leca lättklinkerns låga egenvikt, enkla och rationella applicering med golvavjämningens stabilitet och plana och starka yta får man både en lätt, snabbapplicerad och flexibel undergolvskonstruktion. LVG är ett undergolvssystem för golvuppbyggnad med låg vikt i tjocka skikt. Konceptet är särskilt lämpat där installationer ska finnas i golvet och vid stora golvytor.

Ingående komponenter

Leca® Lättklinker fraktion 12-20 mm
Floor 4960 Kantlist, alternativt Floor Kantlist med tejp
Floor 4940 Geotextil
Floor Stålarmeringsnät, alternativt Stålarmeringsnät NPS 5150
Floor 140 Nova alternativt Floor 120 Reno
 

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Lastkapacitet vid en skikttjocklek om minst 30 mm avjämningsmassa
Utbredd last5000 kg / m2Härdad och uttorkad avjämningsmassa
Punktlast500 kg / 25x25 mmHärdad och uttorkad avjämningsmassa
Densitet
Lättklinker300 kg / m3fraktion 12-20 mm
Avjämningsmassaca. 1950 kg / m3Härdad och uttorkad avjämningsmassa, se produktdatablad
En 40 cm tjock LVG-konstruktion väger ca. 190 kg / m2

Instruktioner

Förberedelser

Rengör underlaget  från organiska föroreningar, skräp, mm. Täta håligheter och genomföringar.

Planerade installationer som ventilationsrör, ledningar, kablage installeras.

Perforerade rör för uttorkning av bjälklaget installeras. Tänk på att sätta gäller, nät eller liknande på alla röröppningar. Anslutningspunkten kan arrangeras i förråd eller annat biutrymme. Luftintagen placeras i periferin. Luftintagsspalterna placeras så att luften kan strömma under hela golvytan. Luftintagen utförs lämpligen av luftspaltsbildande plast, t.ex Platonmatta som skärs till i lämplig storlek. Glöm inte att täcka för luftintagen vid blåsning av lättklinker. Täckningen tas bort efter blåsning. Lämplig längd kan vara 40 cm per 10 m2 golvyta som delas upp i längder av 20 cm. Det är viktigt att plastskivan går ner c:a 10 cm i klinkerbädden och sticker upp c:a 5 cm ovan färdigt golvnivå.

Utförande

Leca® lättklinker appliceras på bjälklaget till avsedd nivå. Normalt är det rationellt att blåsa lättklinker direkt på plats, men för mindre konstruktioner kan säckat material användas. Vid utläggning av lös lättklinker används exempelvis nivålaser och asfaltraka. Använd specialskor för att lättare kunna gå på de lösa lättklinkerkulorna.

Lättklinkern komprimeras ca. 5% när den belastats efter den blåsts ut på plats. Lägg därför ut den med överhöjd, ca. 1-2 cm vid 30 cm tjocklek. Är lättklinkerbädden över 40 cm rekommenderas att den kompakteras, ”paddas”.

Som materialskiljande lager mellan lättklinkern och avjämningsmassan används Floor 4940 Geotextil. Behövs extra stegljudsdämpande insatser läggs Floor 4955 ljudmatta eller stepisol uppe på lättklinkerbädden.

Lägg ut armeringen, Floor Stålarmeringsnät eller stålnät med 5 mm stångdiameter och 150 mm nätmaska. Armeringen läggs med minst en nätmaskas instick.

Applicera golvavjämningen, exempelvis Floor 140 Nova, med minst 30 mm tjocklek. I praktiken får man räkna med en åtgång om ca. 40 mm i medeltal för att klara kravet på en minimitjocklek om 30 mm. Rekommendationerna för skikttjocklek gäller för normala bostads- och kontorsutrymmen. Rådgör med Weber vid andra förutsättningar.
 

Uttorkning/härdning

Lättklinkerbädden torkas ut genom det installerade fläktsystemet och kan då beläggas direkt efter applicering.

Avjämningsmassa Floor 120 Reno är beläggningsbar efter 3 dygn. Floor 140 Nova är vid uttorkningskrav 85% RF beläggningsbar efter ca. fem veckor vid 40 mm tjocklek.

Praktiska tips

Under olika förutsättningar uppnås olika stegljudsnivåer. Faktorer som inverkar är bl.a. bjälklagskonstruktion, stegljudsdämpande skikt, pågjutnings egenskaper, etc. Tag kontakt med Weber för närmare upplysningar för aktuellt fall.

Observera

Tänk på att blåsbilsekipage för båsning av lättklinker och FBG-ekipage "pumpbil" för golvavjämning kräver utrymme för uppställningsplats och tillgång till vatten. Rådgör med Weber för mer information om arbetsplatsförhållanden, lastkapaciteter och appliceringskapaciteter för det aktuella fallet.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.