Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor Top primer

weberfloor Top primer
weberfloor Top primer

Egenskaper

  • Lätt att applicera. Kort torktid. Diffusionsöppen. Endast för inomhusmiljö.

weberfloor Top primer är avsedd att användas ihop med weberfloor Top matt som i system fungerar som ytbehandling av weberfloor 4650 Design Colour. Materialet levereras som färdig vätska och är inte klassad som härdplast.

Allmänt

Användningsområde

Används tillsammans med weberfloor Top matt som ytbehandling för weber.floor 4650 Design Colour. Används endast inomhus i torra utrymmen.

Lagring

Lagras frostfritt och ej exponerad för solljus. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.

Förpackning

5 kg hink

54 st. per pall

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 Materialåtgång   Ca 0,08 liter per m2
 Torktid  2-3 timmar*
 Specifik vikt  1,0 kg/liter
 pH  7-8
 Viskositet  Liknande vatten
 Användningstemperatur   10°C-25°C Gäller för både material och  underlag

*Vid 20C° och 50% RF. Vid högre temperatur och lägre RF kortas torktiden, lägre temperatur och högre RF förlänger torktiden.

Instruktioner

Förberedelser

Planera arbetet innan utförandet. Se över underlaget så att det är fritt från damm, smuts och föroreningar samt att det är torrt och utan skador.

weberfloor 4650 Design Colour ska ha torkat i minst 24 timmar vid ett klimat om +20 C och RF max 50 % innan påföring av ytbehandlingen kan ske. 

weberfloor 4650 Design Colour bör inte beträdas innan ytbehandlingen är applicerad.

 

Applicering

Materialet hälls ut på golvet och fördelas omedelbart med mopp eller gummiraka försedd med tvättpäls. Häll inte ut mer material åt gången än vad som kan fördelas omelbart. Fördela materialet jämnt över ytan så att inga pölbildningar uppstår.

Praktiska tips

Skoskydd ska alltid användas när ett ej färdigbehandlat golv beträds.

Lyft alltid hinken när den ska flyttas annars kan det kan ge synliga märken på ej färdigbehandlat golv.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagras frostfritt och ej exponerad för solljus. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållande och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särkilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer