Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor Top matt

weberfloor Top matt
weberfloor Top matt

Egenskaper

  • Ger en matt och lättstädad yta.
  • Skyddar underlaget mot fläckar av kaffe, vin, olja, fett, vatten mm. Ger en lätt halkskyddad yta.
  • Lätt att applicera.
  • Kort torktid.
  • Diffusionsöppen.
  • Endast för inomhusmiljö.

weberfloor Top matt är en ytbehandling avsedd att användas ihop med weberfloor Top primer som i system fungerar som ytbehandling av weberfloor 4650 Design Colour. Materialet levereras som färdig vätska och är inte klassad som härdplast.

Allmänt

Användningsområde

Används tillsammans med weberfloor Top primer som ytbehandling för weberfloor 4650 Design Colour. Används endast inomhus i torra utrymmen.

Underlag

Underlaget (weberfloor 4650 Design Colour) ska vara behandlat med weberfloor Top primer. Se produktblad. Primern ska ha torkat innan påförandet av weber.floor Top matt.

Lagring

Lagras frostfritt och ej exponerad för solljus. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.

Förpackning

4 kg hink

54 st. per pall

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 Materialåtgång  Ca 0,15 liter per m2 vid 2 st. behandlingar
 Torktid  2-3 timmar*
 Specifik vikt  1,0 kg per liter
 pH  7-8
 Viskositet  Lätt tixotrop
 Användningstemperatur   10°C-25°C Gäller för både material och underlag

*Vid 20° och 50 % RF. Vid högre temperatur och lägre RF kortas torktiden, lägre temperatur och högre RF förlänger torktiden.

Instruktioner

Förberedelser

Underlaget weberfloor Top primer ska ha torkat innan påförandet av weberfloor Top matt. Planera arbetet innan utförandet. Se över underlaget så att det är fritt från damm, smuts, föroreningar och utan skador.

Applicering

Materialet innehåller matteringsmedel som kan sjunka till botten i hinken så det är viktigt att vispa upp materialet innan användandet. Använd motorförsedd blandningsvisp och blanda väl mot kärlets botten och kanter i 2 minuter.

Materialet ska rollas ut på ytan. 2 behandlingar ska alltid utföras och första behandlingen ska ha torkat innan nästa behandling påbörjas. Planera appliceringen så att arbetet kan bedrivas fortlöpande för att unvika vådskarvar. Vid varje applicering ska weberfloor Top matt alltid först fördelas/rollas åt ett håll och sen efterrollas åt andra hållet, så kallad dubbel rollning. Håll liv i skarven och undvik att den torkar innan nästa våd är påförd.

 

Praktiska tips

Skoskydd ska alltid användas när ett ej färdigbehandlat golv beträds. OBS! Släpa inte hinken över golvet. Det kan ge synliga märken i det ej färdigbehandlade golvet. Lyft alltid hinken när den ska flyttas. Vi rekommenderar att en roller av god kvalitet  avsedd för golvlack används. Vid stora ytor kan en 400 mm bred roller användas.

Observera

Innan våtstädning eller täckning av ytbehandlingen kan ske ska den ha härdat i minst 48 timmar vid +20 grader och 50 % RF. Efter att ytan har täckts får inte vätska bli stående under täckningen.

Ytan kan skyddas med:

  • Fiberduk + mjölkpapp vid gångtrafik.
  • Fiberduk + plywood vid annan trafik.

         OBS!  Tejpa aldrig direkt mot golvet.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagras frostfritt och ej exponerad för solljus. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den informationen som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer