Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor Stepisol Skarvtejp (Optisol)

Optisol Skarvtejp

weber.floor Stepisol Skarvtejp (Optisol)
weber.floor Stepisol Skarvtejp (Optisol)

Egenskaper

  • Speciellt anpassad för skarvförsegling av Stepisol ljudskivor

Floor Stepisol Skarvtejp används som skarvförsegling av Stepisol ljudskivor.

Allmänt

Förpackning

2 meters remsor

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Applicering

Se till att Stepisol Ljudskivorna ligger kant i kant utan glipor. Ljudskivorna ska förskjutas så att inte fyra hörn möts i en punkt.
Applicera Floor Stepisol Skarvtejp över varje skarv. Tänk på att alla läckage kan skapa ljudbryggor som bryter den ljuddämpande effekten.
 

Observera

Applicera armering och avjämningsmassa snarast efter skarvförseglingen. Tänk på att inte låta andra yrkesgrupper beträda Stepisolskivorna innan avjämningsmassa har applicerats!

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.