Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor screedry

weber.floor screedry
weber.floor screedry

Egenskaper

  • Två varianter, för 85% RF och 90% RF.
  • Används till normaltorkande avjämningsmassor.

Fuktindikatorn Screedry visar när en golvavjämningsmassa är torr och kan förses med ytbeläggning. Screedry placeras ut antingen före eller i samband med golvavjämningsarbetet och gjuts in i golvavjämningen. Fuktindikatorn består av en reversibel fuktsensor placerad i en mätkammare försedd med ett fönster genom vilket sensorn är synlig. Sensorn finns i två modeller, en för 85% relativ fuktighet och en för 90% relativ fuktighet. Sensorn visar med en mönsterskiftning när golvavjämningen torkat ut till en nivå under 85% respektive 90% relativ fuktighet. Screedry innehåller ingen elektronik utan funktionen bygger på kemisk/fysikaliska principer.

Allmänt

Användningsområde

Fuktindikatorn Screedry är avsedd för golvavjämningsprodukter av normaltorkande typ (dvs. inte självtorkande) och Floor 4360. Screedry kan även användas till Drymix 85 enligt särskilt förfarande, se nedan under arbetsbeskrivning. Fuktindikatorn är i första hand avsedd för avjämningsskikt inom tjockleksintervallet 20-50 mm. Screedry kan med fördel användas för att fastställa när golvet nått tillräcklig uttorkningsgrad för att det skall vara lämpligt att anlita extern fuktkonsult för RBK-godkänd fuktmätning eller motsvarande.

Lagring

Används inom 6 månader. Förvaras i torrra och uppvärmda utrymmen.

Förpackning

10 st

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Applicering

En utförlig användarinstruktion med illustrationer medföljer produkten. I korta drag kan användningen beskrivas enligt nedanstående steg:

Välj ut lämplig mätplats, i regel där uttorkningen bedöms ta längst tid.
Ta ut fuktindikatorn ur dess behållare och mät golvavjämningsskiktets tjocklek med hjälp av skalan på burken.
Höjdjustera mätdjupet för fuktmätaren med hjälp av skalan på fuktmätaren genom att skruva dess överdel samtidigt som fotplattan hålls fast.
Tryck fuktindikatorn genom den färska golvavjämningen så att den står stadigt på underlaget.
Ett randigt mönster framträder strax efter ingjutning vilket visar att materialet är fuktigt. Det randiga mönstret försvinner återigen då materialet nått en uttorkningsnivå under 85% relativ fuktighet.

Som ett alternativ kan fuktindikatorn kan Screedry fästas på underlaget före gjutningen med hjälp av medföljande dubbelhäftande tejp. Detta kräver dock att slutlig tjocklek är känd på förhand.

Drymix 85
Vid utplacering av Screedry i Drymix 85 sätts Screedry ner så att membranet (som finns ca. 5 mm från botten av Screedrys kropp) hamnar 25 mm under färdig yta. Se till att betongen flyter dikt an till Screedrysensorn så att inga glipor uppstår.

Rekommenderad utsättningstäthet är minst en indikator per 200 m2, dock minst en per lägenhet.

Observera

Vid utplacering i samband med gjutning bör Screedry sättas ut så fort som möjligt innan golvavjämningen hårdnat. Utsättning kan ske så snart slutlig tjocklek uppnåtts på den planerade mätplatsen.

Platsledningen bör konsulteras före installation av fuktindikatorerna för att få information om lämpliga och mindre lämpliga placeringar med hänsyn till planerade aktiviteter i lokalerna.

Lossa inte Screedryindikatorns överdel från dess underdel eftersom den reversibla sensorn då kan skadas.

Tillse att platsledningen får erforderlig information om installationen av fuktindikatorerna. Det rekommenderas att denna information överförs skriftligt med åtminstone uppgifter om antalet fuktindikatorer och deras placering.

Miljö Säkerhet

Lagring

Används inom 6 månader. Förvaras i torrra och uppvärmda utrymmen.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.