Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor acoustic

weberfloor acoustic
weberfloor acoustic

Ny

Egenskaper

  • Steg och luftljudsreducerande
  • Tjocklek 15 mm
  • Värmeisolerande
  • Obrännbar
  • Levereras på rullar - enkel att applicera
  • Intergrerad skarvtejp - enkel att applicera
  • Låg vikt - Ergonomisk

weberfloor Acoustic är en stegljudsreducerande ljudmatta för användning vid både nybyggnad och renovering. Stegljudsmattan är 15 mm tjock och består av en kärna av glasull som på på ovansida är laminerad med aluminiumfolie. Stegljudsmattan har en 35 mm bred folieremsa med självhäftande tejp som används för tätning för de längsgående fogarna. Tillsammans med 30 mm avjämningsmassa bildar stegljudsmattan en konstruktion som på ett standard betongbjälklag reducerar stegljudsnivån ?Lw med 25 dB och förbättrar luftljudsisolering ?Rw med 8 dB (VTT rapport No VTT-S-02543-16). Mattan fungerar som ett glidskikt i konstruktionsuppbyggnad av flytande konstruktioner.

Allmänt

Användningsområde

weberfloor Acoustic ljudmatta används tillsammans med weber golvavjämning och bildar ljudgolvsystem för stegljudsreducering och luftljudsisolering vid nybyggnad och renovering i bostäder, kontor, trapphus och liknande utrymmen. Total skikttjocklek från 45 mm.

Lagring

Rullarna lagras torrt och stående. Utsätt ej för solljus vid lagring.

Förpackning

8 m rulle (11,5kg)
9,7 m2/rulle
6 rullar/pall
Diameter 0,45 m per rulle

 

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Tjocklek obelastad 15 mm
Längd per rulle 8 m (9,7 m2/rulle)
Vikt per rulle 11,5 kg
Diameter / rulle 0,45 m
Bredd 1,2 m
Brandklass Euroclass A 2 s1, d0
Värmekonduktivitet 0,033 W/m K
Värmemotstånd 0,45 m2 K/W
Dynamiskstyvhet medel 12,7 deklarerad SD 15 MN/m3, EN29052
Tjocklekstolerans T6, 15 mm +3, -1mm
Kompressibilitet CP3
Stegljudsdämpande ΔLw=25 dB pågjuten med 30 mm avjämningsmassa
Luftljudsdämpande ΔRw=8 dB pågjuten med 30 mm avjämningsmassa
Stegljudsdämpande ΔLw=28 dB pågjuten med 40 mm avjämningsmass

 

 

Instruktioner

Förberedelser

Se till att underlaget är plant och jämt. Fogsprång och ojämnheter större än 3 mm tas bort genom exempelvis avjämning med Floor 4040 Combi Rapid DR. Före utläggning ska golvytan rengöras och dammsugas.

Applicering

Underlaget ska vara jämt och fritt från damm och organiska material. Se till att inga skarpa toppar eller stenar finns som annars kan skapa ljudbryggor genom ljudmattan. weberfloor Acoustic ljudmatta rullas ut på underlaget och våderna fästs i varandra med hjälp av den självhäftande remsan på överlappningsfolien.

Vid utläggningen är det viktigt att tänka på att det inte får finnas någon spalt mellan mattkanterna. Om man lägger ut mattan med spalt mellan mattkanterna kan avjämningsmassa pressa ner folieremsan mot underlaget så att kortslutning av stegljudsisoleringen uppkommer och ljudbryggor bildas. Mot väggar och andra vertikala konstruktioner appliceras Floor kanlist FK allternativ Stepisol Kantlist (opisol). Uppviket skall var minst lika med totala konstruktionstjockleken. Efter att ljudmattan lagts ut, skall armering, exempelvis Floor stålarmeringsnät eller stålarmering NPS 5150 läggas på mattan. För normala bostadsutrymmen kan även Floor 4945 glasfiberarmering användas.

För normala bostadsutrymmen där ytbeläggning är klinker eller flytande parkett appliceras avjämningsmassa med minst 30 mm tjocklek på ljudmattan. Kontakta Weber för rekommendationer för andra ytor.

Ljudmattan plus den härdade avjämningsmassan bildar tillsammans en stegljudsreducerande golvkonstruktion som efter erforderlig torktid är redo för ytbeläggning. 

Observera

Tänk på att avgränsa/dela in golvytorna i sektioner för att undvika ljudspridning mellan olika utrymmen. Sektioner bör finnas där innerväggar ska stå, samt alltid finnas vid lägenhetsskiljande dörrar och väggar.

Om avjämningen på weberfloor Acoustic förväntas ligga öppen utan ytbeläggning längre än 3 dagar vid normal temperatur och relativ fuktighet, 20 ° C och 50% RF, rekommenderas en primning med Floor 4716, blandning 1:5 primer:vatten, som appliceras senast dagen efter läggning av avjämningen. Vid längre öppentider ökar annars risken för kantresning och sprickbildning. Vid högre temperatur och lägre RF ökar riskerna och omvänt. Skulle kantresning uppstå rekommenderas att en plastfolie, mjölkpapp eller liknande läggs på avjämningsmassan för att fuktprofilen i avjämningsmassan skall rätas ut och kantresningen därmed lägga sig.

Miljö Säkerhet

Lagring

Rullarna lagras torrt och stående. Utsätt ej för solljus vid lagring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer