Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4975 golvmarkör

weber.floor 4975 golvmarkör
weber.floor 4975 golvmarkör

Egenskaper

  • 70 mm hög
  • Vit

Floor 4975 Höjdmarkör är en 70 mm hög, vit höjdmarkör som består av en måttstock med mm-skala på en fot med underliggande självhäftande tejp. Höjdmarkören används vid höjdsättning för att ange höjd för färdig yta vid avjämningsarbete.

Allmänt

Användningsområde

Används för höjdsättnig vid avjämningsarbeten.

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Förberedelser

Tänk på att olika toleranskrav för golvets planhet kräver olika täthet av höjdmarkörer.

Utförande

Börja med att väga av hela golvytan. Markera avvägningshöjder punktvis på golvet med exempelvis markörspray. Höjdmarkörna fästs mot golvytan med den självhäftande tejpen på markörens fot. De kan antingen klippas av till färdig höjd innan de fäst mot golvytan eller först klistras fast på golvytan och därefter klippas till rätt höjd med speciella klippverktyg.
 

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden