Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4955 Ljudmatta

weber.floor 4955 Ljudmatta
weber.floor 4955 Ljudmatta

Egenskaper

  • Stegljudsdämpande
  • Tunn
  • Levereras på rullar - enkel att applicera
  • Intergrerad skarvtejp - enkel att applicera
  • Låg vikt, endast 12 kg per 30 m rulle
  • Låg långtidsdeformation
  • Steg och luftljudsdämpande tillsammans med avjämningsmassa

Floor 4955 är en tunn stegljudsreducerande ljudmatta för användning vid både nybyggnad och renovering. Stegljudsmattan är 3 mm tjock och består av en kärna av glasull som på på ovan och undersida är laminerad med polyetenfolie. Stegljudsmattan har en vit översida med svart och gult tryck för spårbarhet. Stegljudsmattan har en 55 mm bred folieremsa med självhäftande tejp som används för tätning för de längsgående fogarna. Tillsammans med 25 mm avjämningsmassa bildar stegljudsmattan en konstruktion som på ett standard betongbjälklag reducerar stegljudsnivån L'n,w med 18 dB och förbättrar luftljudsisoleringen ?Rw med 4 dB (VTT rapport No VTT-S-04183-10). Mattan kan även användas som glidskikt i samband med flytande konstruktioner. Floor 4955 är en vara och är inte klassad som kemisk produkt. Därför behövs inget säkerhetsdatablad.

Allmänt

Användningsområde

Floor 4955 ljudmatta används för stegljudsreducering vid nybyggnad och renovering i bostäder, kontor, trapphus och liknande utrymmen.

Lagring

Rullarna lagras torrt och stående. Utsätt ej för solljus vid lagring.

Förpackning

30 m rulle (12kg)
16 rullar/pall
Diameter 0,31 m per rulle

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Tjocklek obelastad 3 mm
Längd per rulle 30 m
Vikt per rulle 12 kg
Diameter / rulle 0,31 m
Bredd 1 m

Instruktioner

Förberedelser

Se till att underlaget är jämt utan håligheter och uppstickande föremål. Håligheter och ojämnheter jämnas av med exempelvis Floor 4040 Combi Rapid DR och uppstickande föremål tas bort.

Applicering

Underlaget ska vara jämt och fritt från damm och organiska material. Se till att inga skarpa toppar eler stenar finns som annars kan skapa ljudbryggor genom ljudmattan. Floor 4955 ljudmatta rullas ut på underlaget och våderna fästs i varandra med hjälp av den självhäftande remsan på överlappningsfolien.

Vid utläggningen är det viktigt att tänka på att det inte får finnas någon spalt mellan filtkanterna. Om man lägger ut mattan med spalt mellan filtkanterna kan avjämningsmassa pressa ner folieremsan mot underlaget så att kortslutning av stegljudsisoleringen uppkommer. Mattan viks upp utmed väggar och andra vertikala konstruktioner. Uppviket skall var minst lika med totala konstruktionstjockleken. Vid rörgenomföringar monteras Floor 4960 kantlist, alternativt Floor kantlist med tejp. Fogen mellan kantremsan och ljudmattan tätas med tejp. Tvärgående fogar på mattan tätas med tejp. Efter att ljudmattan lagts ut, skall armering, exempelvis Floor stålarmeringsnät eller stålarmering NPS 5150 läggas på mattan. För normala bostadsutrymmen kan även Floor 4945 glasfiberarmering användas.

För normala bostadsutrymmen där ytbeläggning är klinker eller flytande parkett appliceras avjämningsmassa med minst 25 mm tjocklek på ljudmattan. Kontakta Weber för rekommendationer för andra ytor.

Ljudmattan plus den härdade avjämningsmassan bildar tillsammans en stegljudsreducernade golvkonstruktion som efter erforderlig torktid är redo för ytbeläggning. 

Observera

Tänk på att avgränsa/dela in golvytorna i sektioner för att undvika ljudspridning mellan olika utrymmen. Sektioner bör finnas där innerväggar ska stå, samt alltid finns vid lägenhetsskiljande dörrar och väggar.

Om avjämningen på Floor 4955 förväntas ligga öppen utan ytbeläggning längre än 3 dagar vid normal temperatur och relativ fuktighet, 20 ° C och 50% RF, rekommenderas en primning med Floor 4716, blandning 1:5 primer:vatten, som appliceras senast dagen efter läggning av avjämningen. Vid längre öppentider ökar annars risken för kantresning och sprickbildning. Vid högre temperatur och lägre RF ökar riskerna och omvänt. Skulle kantresning uppstå rekommenderas att en plastfolie, mjölkpapp eller liknande läggs på avjämningsmassan för att fuktprofilen i avjämningsmassan skall rätas ut och kantresningen därmed lägga sig.

Miljö Säkerhet

Lagring

Rullarna lagras torrt och stående. Utsätt ej för solljus vid lagring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.