Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4901 vändskiva

weber.floor 4901 vändskiva
weber.floor 4901 vändskiva

Egenskaper

  • Ingår i Weber Komfortgolv

Floor 4901 Vändskiva består av en skiva av bromidfri EPS beklädd med plattor av aluminium. Uppbyggnaden ger skivorna både utmärkta stegljudsreducerande samt värmefördelande egenskaper. Floor 4901 används som vändskivor för vattenburna golvvärmerör i Webers koncept komfortgolv.

Allmänt

Användningsområde

Floor 4901 Vändskiva används i Weber Komfortgolv där golvvärmerören ska ändra riktning, främst vid väggar. Värmerören fixeras mot Floor 4901 Vändskiva med Floor 4903 Rörklammer.

Weber Komfortgolv är avsett att användas i de flesta typer av icke industriella utrymmen, så som exempelvis bostäder, kontor, affärslokaler och våtutrymmen vid såväl nybyggnad som renovering. Webers komfortgolv är utvecklat för att användas tillsammans med Webers lågalkaliska avjämningsmassor.

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Applicering

Floor 4901 Vändskiva är uppbyggd av stegljudsreducerande EPS med limmade aluminiumplattor som värmedistribuerande lager.

Underlager ska vara rent och jämt, ± 5 mm på 2 m mätlängd. Varje skiva kan kapas mellan aluminiumplattor till moduler om 300 x 300 mm med kniv. Där utrymmet understiger 300 x 300 mm används Floor 4902 Fyllnadsskiva. Ingående arbetsbeskrivning kan fås genom kontakt med Weber.

I komfortgolvskonceptet ingår tre olika skivor, Weber Floor 4900 Spårskiva, 4901 Vändskiva och 4902 Fyllnadsskiva. Weber Floor 4903 Rörklammer är en polypropylenklammer med förfäst skruv för fixering av rören på vändskivorna.

I medeltal fördelar sig förbrukningen av komfortskivorna enligt följande:

- 75-80% Spårskiva
- 20-25% Vändskiva
- 2-5% Fyllnadsskiva

Vid större sammanhängande ytor blir andelen spårskivor större och andelen vändskivor samt fylllnadsskivor mindre och omvänt.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.