Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4900 spårskiva

weber.floor 4900 spårskiva
weber.floor 4900 spårskiva

Egenskaper

  • Ingår i Weber Komfortgolv

Floor 4900 Spårskiva är en skiva som består av bromidfri expanderad polystyren, EPS, beklädd med spårade aluminiumskivor som är anpassade till Ø 16-17 mm värmerör för vattenburen golvvärme. Uppbyggnaden ger skivan både utmärkta stegljudsreducerande och värmefördelande egenskaper. Floor 4900 Spårskiva är en del av webers koncept Komfortgolv som är ett kombinerat värmegolv och stegljudsreducerande golvkoncept.

Allmänt

Användningsområde

Floor 4900 Spårskiva ingår som en del i Weber Komfortgolv.

Webers komfortgolv är avsett att användas i de flesta typer av icke industriella utrymmen, så som exempelvis, bostäder, kontor, affärslokaler och våtutrymmen vid såväl renovering som nybyggnad. Webers Komfortgolv är utvecklat för att användas tillsammans med Webers lågalkaliska avjämningsmassor.

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Applicering

Floor 4900 Spårskiva är uppbyggd av stegljudsreducerande EPS med spårade aluminiumplattor som värmedistribuerande lager. I skivorna finns färdiga spår för vattenburna golvvärmeslingor med yttre diameter om 16-17 mm.

Underlager ska vara rent och jämt, ± 5 mm på 2 m mätlängd. Varje skiva kan kapas mellan aluminiumplattor till moduler om 300 x 300 mm med kniv. Där utrymmet understiger 300 x 300 mm används fyllnadsskivan. En mer ingående arbetsbeskrivning kan fås genom kontakt med Weber.

I komfortgolvskonceptet ingår tre olika skivor, Floor 4900 Spårskiva, 4901 Vändskiva och 4902 Fyllnadsskiva.
Floor 4903 Rörklammer är en polypropylenklammer med förfäst skruv för fixering av rören på vändskivorna.

I medeltal fördelar sig förbrukningen av komfortskivorna enligt följande:

75-80% Spårskiva
20-25% Vändskiva
2-5% Fyllnadsskiva

Vid större sammanhängande ytor blir andelen spårskivor större och andelen vändskivor samt fylllnadsskivor mindre och omvänt.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.