Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4716 primer

weberfloor 4716 primer
weberfloor 4716 primer

Egenskaper

  • Binder damm och lösa partiklar
  • Goda vidhäftningsegenskaper
  • Förhindrar blåsbildning
  • Alkalibeständig

Weberfloor 4716 Primer är en dispersionsprimer, spädbar med vatten, avsedd för Webers hantverks- och avjämningsprodukter. Ingen inblandning av ammoniak förekommer i produkten. Weberfloor 4716 har en god alkalibeständighet och goda vidhäftningsegenskaper.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 4716 Primer kan användas på de flesta typer av underlag, se under rubrik primningsguide.

Lagring

Lagras frostfritt och ej exponerad för solljus. Obruten förpackning kan lagras i 24 månader. 

Förpackning

Flaska 1 liter
Dunkar 5, 10 och 25 liter

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Blandning

Weberfloor 4716 Primer blandas endast med vatten i blandningskärl beroende på golvytans storlek, från hinkar till större fat. För att få rätt blandningsförhållande mäts alltid vattnet upp först och därefter tillsätts primern enligt primerguiden. Lösningen vatten/primer blandas lätt under omrörning. Sörj alltid för god ventilation vid primningsarbete.

Primningsguide

Nedan anges spädningsförhållande primer + vatten samt hur många kvadratmeter 1 liter koncentrerad primer med aktuell spädning räcker till:

Normala betonggolv spädning 1 del koncentrerad primer + 3 delar vatten räcker till ca. 10 m2
Gamla sugande betonggolv, prima två gånger, 1+5, 1+3, 5 m2
Golvavjämning, 1+5, 10 m2
Lättbetong (spraya primern) 1+3, 5 m2
Klinker/sten** 1+1+ pulver, 7 m2
Homogen PVC 1+1, 7 m2
Trägolv/linolium 5+1, 5 m2
Golvgipsskiva/spånskiva 5+1, 5 m2
Rostskyddat stål/järn 1+0, 3-5 m2

**Strö i pulver eller fin sand och borsta in det i den våta primern.

Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra att weberfloor 4716 Primer får en fullgod vidhäftning till underlaget. Om porbildning uppstår i avjämningsmassan är detta ofta ett tecken på att underlaget är kraftigt sugande, varför extra primning är att rekommendera. Med hänsyn till primerns filmbildning får inte underlagets temperatur understiga +10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan 10 och 25 °C.

 

Applicering

Primerlösningen fördelas jämnt över golvytan, undvik pölbildning. Borsta in den våta primern minst två gånger till en heltäckande film med en mjuk borste. Vid applicering med primerpump bör ytan primas minst en gång flödigt med efterföljande borstning med mjuk borste.

Praktiska tips

Verktyg och maskiner rengörs med vatten. Observera att torkad primer är svår att lösa upp. Var därför noga med att snabbt rengöra arbetsverktygen innan primern torkat.

Observera

Avjämning på primer bör ske inom 48 timmar.

Använd inte utomhus om inte särskild anvisning från Weber finns.

Använd inte weberfloor 4716 Primer som ytförstärkare eller dammbindare. Vid behov av ytförstärkning eller dammbindning rekommenderas normalt Weber Vattenstopp/Ytförstärkare. Kontakta Weber för rekommendation i aktuellt fall.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagras frostfritt och ej exponerad för solljus. Obruten förpackning kan lagras i 24 månader. 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.