Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Skumbetong

Weber Skumbetong
Weber Skumbetong

Egenskaper

  • Levereras med pumpbil
  • Tidigt beläggningsbar
  • Låg vikt
  • Tjocka skikt
  • Lättflytande konsistens

Weber skumbetong är ett lättviktsmaterial som levereras direkt från Webers pumpbil avsedd för användning främst som lättviktsuppfyllnad i golvkonstruktioner. Produkten är lättflytande och fyller ut håligheter och omsluter installationer och rör. Weber Skumbetong är registrerad i Basta.

Allmänt

Användningsområde

Weber skumbetong används där behov av uppfyllnad finns, exempelvis golvkonstruktioner. Tjocklek 50-600 mm per skikt (lokalt 30-800 mm), 100-600 mm i flytande konstruktioner. Weber skumbetong ska avjämnas med Weber golvavjämning innan ytbeläggning sker. 

Underlag

Betong
Lättbetong
Golvgipsskiva
Golvspånskiva
Leca® lättklinker bjälklag
Flytande konstruktion

Dokument

Produktdatablad pdf

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Skikttjocklek 50-600 mm per skikt (lokalt 30-800), 100-600 mm i flytande konstruktion
Densitet Ca. 550 kg per m3
Tryckhållfasthet > 1,0 MPa efter 28 dygn
För inomhusbruk Ja
Värmeledningskoefficient Ca. 0,2 W/mK
Pumpkapacitet ca. 20 m3 per timme

Instruktioner

Förberedelser

Underlaget ska vara bärande och fritt från sprickor och andra håligheter som kan orsaka läckage. Väg av ytan och markera höjder med höjdmarkerer eller på väggar och pelare. På större ytor kan laser användas. 

Temperatur i luft och bjälklag måste vara minst +8 ºC vid applicering och tre dygn därefter.

Förbehandling

Underlaget förbehandlas med Floor 4716 Primer, spädd 1:3 för normala betonggolv. För övriga underlag, se primerförpackning.

Applicering

Weber Skumbetong levereras med Weber pumpbil och pumpas vid applicering. Skumbetongen fördelas över ytan och jämnas av med hjälp av en tandad spackel eller wobbler. 

Uttorkning/härdning

Ytan är gång- och pågjutningsbar efter 24 timmars härdning vid normalt klimat, ca 20 grader och 50% RF. Produkten blir självtorkande till en RF under 85% efter ca 28 dygn vid 20 grader och 50% RF.
Utförande och andra omständigheter på arbetsplatsen kan påverka materialet och dess uttorkning. Vid lägre temperatur ökar härdtiden.

Efterbehandling

Skumbetongen ska avjämnas med Weber golvavjämning innan ytbeläggning sker. Golvavjämningen armeras med stålarmeringsnät, exempelvis Weber Stålarmeringsnät (nätmaska 100 mm med 3,4 mm stångdiameter) eller likvärdigt. Armeringen placeras på den härdade skumbetongs yta med överlapp mellan armeringsnäten.

Normala kontors- och bostadsutrymmen avjämnas sedan med minst 20 mm avjämningsmassa, exempelvis Floor 140 Nova eller Floor 120 Reno. Beroende av hur jämn ytan blir på skumbetongen får man räkna med ett genomsnitt om ca. 25 mm. I lokaler med annan belastning eller verksamhet görs bedömning för aktuellt fall. Kontakta Weber för mer information. 

Observera

Tänk på att även väggar kan behöva primas innan läggning av skumbetonen för att undvika att vattnet sugs ur skumbetongen och därmed orsakar sättningar.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.