Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Stepisol stegljudsskiva

Stepisol stegljudsskiva

Egenskaper

  • Stegljudsdämpande
  • Finns i flera tjocklekar
  • Ingår i Weber ljudgolvsystem

Stepisol stegljudsskiva är en stegljudsdämpande skiva som ingår i Weber ljudgolv och hjälper till att skapa ljudmiljöer som uppfyller aktuella ljudkrav i våra byggnader.

Allmänt

Användningsområde

Stepisol stegljudssystem är främst avsett att användas i bostäder och offentliga lokaler. Stepisol kan användas på alla typer av bärande underlag förutsatt att underlagen är plana och jämna. Bäst effekt fås om underlaget består av en tung konstruktion som exempelvis ett betongbjälklag. Tag kontakt med Weber för närmare upplysningar.

Förpackning

Levereras i skivor om 2 x 1 meter

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Mått LxB 2000x1000 mm
Tjocklek 5, 10, 15, 20, 30 och 50 mm
Värmekonduktivitet 0,04 W / (m*K)

Instruktioner

Förberedelser

Se till att underlaget är plant och jämt. Fyll igen eventuella håligheter som annars kan ge upphov till bomljud. Uppstickande föremål i underlaget tas bort eftersom de annars kan skapa ljudbryggor.

Utförande

Skivorna läggs ut på underlaget. Tänk på att förskkjuta skarvarna mellan skivorna så att inte fyra hörn möts i samma punkt.
Väggar och genomföringar förses Stepisol kantlist. 
Tätning av skivskarvar och i skarv mellan skivor och kantlist görs antingen med Stepisol skarvtejp eller med en heltäckande fiberduk, Floor 4940 Geotextil.

Praktiska tips

Under olika förutsättningar uppnås olika stegljudsnivåer. Faktorer som inverkar är bl.a. bjälklagskonstruktion, stegljudsdämpande skikt, pågjutnings egenskaper, etc. Tag kontakt med Weber för närmare upplysningar för aktuellt fall.

Observera

För att minska risken för att kantresning ska uppstå på avjämningsmassan rekommenderas att ytan primas med Floor 4716 primer spädd 1:5 (1 del primer : 5 delar vatten) dagen efter läggning.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.