Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Produkter och system

Weber cementbundna golvavjämningsmassor har en ledande position på marknaden och har vunnit internationella framgångar genom förnämliga egenskaper och god ekonomi. 

Hög kvalitet och unik bredd kännetecknar vårt sortiment, som omfattar alltifrån handspackel till avancerade pumpsystem för stora ytor. Från golv i bostäder till butikslokaler, industrier och marina applikationer. Produkternas miljöegenskaper är viktiga med bl a fuktstabilitet och låga emissionsvärden. 

Konceptgolv (9)

weberfloor acoustic Ljudgolv

weberfloor acoustic Ljudgolv

Stegljudsdämpande undergolvsystem för behagliga ljudmiljöer.

Ny

Leca Ventilerat Golv LVG

Leca Ventilerat Golv LVG

En lättviktskonstruktion med många möjligheter.

Weber stegljudssystem

Weber stegljudssystem

Stegljudsdämpande undergolvsystem för behagliga ljudmiljöer.

Weber Stepisol ljudgolv

Weber Stepisol ljudgolv

Stegljudsdämpande undergolvsystem för behagliga ljudmiljöer.

Se alla system

Konstruktioner (5)

Flytande golv

Flytande golv

Flytande golv är ett alternativ vid renovering, när befinligt golv är jämnt och utan skador.

Luftspaltbildande golv

Luftspaltbildande golv

Luftspaltbildande matta används för att ventilera spalten mellan undergolv och ytbeläggning.

Uppbyggnad med Weber dolomitkross

Uppbyggnad med Weber dolomitkross

Golvuppbyggnad med Weber Dolomitkross och avjämningsmassa

Uppbyggnad av golvkonstruktion med Floor 450 Light

Uppbyggnad av golvkonstruktion med Floor 450 Light

Golvuppbyggnad med Floor 450 Light - Lättviktsfyllnadsmassa

Se alla system

Handspackel (4)

weberfloor 4031 super flow DR

weberfloor 4031 super flow DR

Weberfloor 4031 DR är ett dammreducerat självutjämnande finspackel med lång öppentid speciellt lämpat för handläggning..

weberfloor 4032 super flow rapid DR

weberfloor 4032 super flow rapid DR

Weberfloor 4032 DR är ett självutjämnande dammreducerat pumpbart finspackel avsett för tidig mattläggning.

weberfloor 4040 combi rapid DR

weberfloor 4040 combi rapid DR

Floor 4040 DR är ett dammreducerat fin och byggspackel med pastakonsistens

weberfloor 4042 paste fine DR

weberfloor 4042 paste fine DR

Weberfloor 4042 Paste Fine DR är ett dammreducerat finspackel med pastakonsistens.

Se alla produkter

Golvbruk (4)

weberfloor 318 snabbslipsats grov

weberfloor 318 snabbslipsats grov

Snabbhårdnande golvbruk som ger en något grövre struktur än avjämningsmassor. Skikttjocklek 20-150 mm.

weberfloor 319 snabbslipsats fin

weberfloor 319 snabbslipsats fin

Snabbhårdnande cementbruk för golv. Skikttjocklek 15-100 mm.

weberfloor 320 snabbslipsats pumpbar

weberfloor 320 snabbslipsats pumpbar

Pumpbart snabbhårdnande golvbruk . Skikttjocklek 20-100 mm.

weberfloor 130 Core

weberfloor 130 Core

P-märkt pumpbar självtorkande avjämningsmassa för tjockare skikt. Skikttjocklek 10-100 mm.

Se alla produkter

Avjämningsmassor (6)

weberfloor 644 värmegolvspackel DR

weberfloor 644 värmegolvspackel DR

Dammreducerad fiberförstärkt avjämning. Lämpligt för värmegolv. Skikttjocklek 4-50 mm.

weberfloor 4160 fine flow rapid

weberfloor 4160 fine flow rapid

P-märkt fin, pumpbar och självutjämnande avjämningsmassa för tidig mattläggning. Skikttjocklek 2-30 mm.

weberfloor 140 Nova

weberfloor 140 Nova

P-märkt pumpbar fiberförstärkt normaltorkande avjämningsmassa för golv inomhus. Skikttjocklek 5-60 mm.

weberfloor 110 Fine

weberfloor 110 Fine

Pumpbar och självutjämnande avjämningsmassa för golv. Skikttjocklek 4-40 mm.

Se alla produkter

Industrigolv (7)

weberfloor Industri

weberfloor Industri

Slitskiktsbeläggning och underlag för härdplaster. Användningsområde: Gångtrafik och för lätt industri med rullande nö..

weberfloor 4610 Industry Top

weberfloor 4610 Industry Top

Pumpbar snabbhärdande, självutjämnande slitskiktsmassa för industrigolv.

weberfloor 4630 Industry Lit

weberfloor 4630 Industry Lit

Pumpbar avjämningsmassa med hög slagtålighet avsedd för industrigolv.

weberfloor 4602 Industry Base Extra

weberfloor 4602 Industry Base Extra

Slitskiktsbeläggning avsedd som härdplastunderlag och för golv avsedda för gångtrafik eller lätt industri.

Se alla produkter

Designgolv (2)

weberfloor 4650 Design Colour

weberfloor 4650 Design Colour

Pumpbar genomfärgad avjämningsmassa avvsed som dekorativ ytbeläggning.

weberfloor 4635 Design Grinded Stone

weberfloor 4635 Design Grinded Stone

Pumbar pågjutningsmassa med tillsats av hårdballast. Härdad yta slipas för att få ett terazzolikande mönster.

Se alla produkter

Marina golvlösningar (2)

weberfloor 4660 marine elastic

weberfloor 4660 marine elastic

Pumpbar avjämningsmassa för fartygsdurk och offshoreinstallationer.

weberfloor 4665 marine fire

weberfloor 4665 marine fire

Pumpar avjämningsmassa för flytande konstruktion på mineralull med brandisoleringskrav.

Se alla produkter

Golv övrigt (29)

Se alla produkter