Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ritningar: Fasad

Serporoc - Nyproduktion

10:01 Nyproduktion/renovering - Rörelsefogar och infästningar, principer

Ladda ner ritning som pdf här >>


10:01c Nyproduktion/renovering - Vertikal rörelsefog

Ladda ner ritning som pdf här >>

 

 


10:01d Nyproduktion/renovering - Rörelsefogar

Ladda ner ritning som pdf här >>


10:02 Fästelement - fönster i träregelvägg

Ladda ner ritning som pdf här >>


10:03a Fönster i träregelvägg – TRÄKARM – vertikalt

Ladda ner ritning som pdf här>>


10:03b Fönster i träregelvägg –TRÄKARM – horisontellt

Ladda ner ritning som pdf här >>


10:04a Fönster i träregelvägg – LUFTAD / ALUMINIUMKARM – vertikalt

Ladda ner ritning som pdf här >>


10:04b Fönster i träregelvägg – LUFTAD / ALUMINIUMKARM – horisontellt

Ladda ner ritning som pdf här >>


10:06a Anslutning balkong – vertikalsnitt D – med sockelsystem

Ladda ner ritning som pdf här >>


10:06b Anslutning balkong – vertikalsnitt C

Ladda ner ritning som pdf här >>


10:08 Horisontell rörelsefog i träregelvägg

Ladda ner ritning som pdf här >>


10:09 Vertikal rörelsefog i träregelvägg

Ladda ner ritning som pdf här >>


10:10 Utåtgående hörn

Ladda ner ritning som pdf här >>


10:11 Inåtgående hörn

Ladda ner ritning som pdf här >>


10:12 Infästning rörsvep - stift

Ladda ner ritning som pdf här >>


10:13 Genomföring - elrör alt. ventrör

Ladda ner ritning som pdf här >>


10:15b Anslutning mot tak

Ladda ner ritning som pdf här>>


10:16 Infästning - "tunga föremål"

Ladda ner ritning som pdf här >>


10:17 Infästning - "lätta föremål"

Ladda ner ritning som pdf här >>


Serporoc - Renovering/Tilläggsisolering


10:52 Fönster-/dörrsmygar - alt. A-C

Ladda ner ritning som pdf här>>


10:53a Anslutning balkong - vertikal D - med sockelsystem

Ladda ner ritning som pdf här>>


10:53b Anslutning balkong - vertikal C

Ladda ner ritning som pdf här>>10:58 Horisontell rörelsefog

Ladda ner ritning som pdf här>>


10:59 Vertikal rörelsefog

Ladda ner ritning som pdf här>>


10:60 Utåtgående hörn

Ladda ner ritning som pdf här>>


10:61 Inåtgående hörn

Ladda ner ritning som pdf här>>


10:62 Infästning rörsvep - stift

Ladda ner ritning som pdf här>>


10:64 Öppet skärmtak

Ladda ner ritning som pdf här>>


10:65 Infästning - "tunga" föremål

Ladda ner ritning som pdf här>>


10:66 Infästning - "lätta" föremål

Ladda ner ritning som pdf här>>


Serpomin

20:01 Principutförande

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:02 Rörelsefogar och infästningar- principer

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:02b Infästning - tabell

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:04a Fönsteröppning - vertikalsnitt A

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:05a Fönsteröppning - horisontalsnitt A

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:05b Fönsteröppning - horisontalsnitt A mot träfönster-plåtvinkel

Ladda ner ritning som pdf här>> 


20:05c Fönsteröppning - horisontalsnitt B mot aluminiumfönster-remsa

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:05d Fönsteröppning - horisontalsnitt B mot träfönster-remsa

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:05e Fönsteröppning - horisontalsnitt A mot aluminiumfönster plåtvinkel

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:06a Anslutning balkong - vertikalsnitt C

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:06b Anslutning balkong - vertikalsnitt D - med sockelsystem

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:07 Oisolerad sockel - vertikalsnitt

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:10a Rörelsefog - vertikalsnitt

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:10b Rörelsefog - horisontalsnitt

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:12 Inåtgående hörn - horisontalsnitt

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:13 Utåtgående hörn - horisontalsnitt

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:14a Infästning rörsvep - stift

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:14c Infästning rörsvep - förstärkningsplåt

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:15 Infästning - "tunga" föremål 10-25 kg

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:16 Infästning - "lätta" föremål < 10 kg

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:18 Anslutning lägre beläget tak

Ladda ner ritning som pdf här>> 


20:23 Anslutningsplåt vid takfot

Ladda ner ritning som pdf här>>


20:24 Anslutningsplåt vid takfot

Ladda ner ritning som pdf här>>


Serpovent - system med isolering

40:12 Infästning - Rörsvep

Ladda ner ritning som pdf här>>


40:13 Ventilationskanal

Ladda ner ritning som pdf här>>40:15 Rörelsefog - Horisontell

Ladda ner ritning som pdf här>>


40:01 Principsektion horisontell

Ladda ner ritning som pdf här>>


40:02 Principsektion vertikal

Ladda ner ritning som pdf här>>
40:05 Fasadanslutning till sockel

Ladda ner ritning som pdf här>>


40:06 Takfot långsida

Ladda ner ritning som pdf här>>40:08 Anslutning till lägre taknivå

Ladda ner ritning som pdf här>>


40:09 Träfönster samt ytterdörr horisontell

Ladda ner ritning som pdf här>>


40:10a Fönster vertikal - Bredd större än 1200 mm

Ladda ner ritning som pdf här>>


40:10b Fönster vertikal - Bredd mindre än 1200 mm

Ladda ner ritning som pdf här>>


40:11 Möte panel - Horisontell

Ladda ner ritning som pdf här>>


40:11b Innerhörn - Panel/puts

Ladda ner ritning som pdf här>>


Serpovent - system utan isolering

50:01 Principsektion horisontell

Ladda ner ritning som pdf här>>


50:02 Principsektion vertikal

Ladda ner ritning som pdf här>>
50:05 Fasadanslutning sockel

Ladda ner ritning som pdf här>>


50:06 Takfot långsida

Ladda ner ritning som pdf här>>50:08 Anslutning till lägre taknivå

Ladda ner ritning som pdf här>>


50:09 Fönster - Horisontell

Ladda ner ritning som pdf här>>


50:10a Fönster vertikal - Bredd större än 1200 mm

Ladda ner ritning som pdf här>>


50:10b Fönster vertikal - Bredd mindre än 1200 mm

Ladda ner ritning som pdf här>>


50:11 Möte panel - Horisontell

Ladda ner ritning som pdf här>>


 50:11b Innerhörn - Panel/puts

Ladda ner ritning som pdf här>>


50:12 Infästning - Rörsvep

Ladda ner ritning som pdf här>>


50:13 Ventilationskanal

Ladda ner ritning som pdf här>>50:15 Rörelsefog - Horisontell

Ladda ner ritning som pdf här>>


Gypsum

70:01 Spirorör i bjälklag och väggar av massivt obrännbart material/betong, lättbetong, tegel

Ladda ner ritning som pdf här>>


70:02 Stålrör i bjälklag och väggar av massivt obrännbart material/betong, lättbetong, tegel

Ladda ner ritning som pdf här>>


70:03 Stålrör i bjälklag och väggar av massivt obrännbart material/betong, lättbetong, tegel

Ladda ner ritning som pdf här>>


70:04 Stålrör i bjälklag och väggar av massivt obrännbart material/betong, lättbetong, tegel

Ladda ner ritning som pdf här>>


70:05 Stålrör i bjälklag och väggar av massivt obrännbart material / betong, lättbetong, tegel

Ladda ner ritning som pdf här>>


70:06 Spirorör i bjälklag och väggar av massivt obrännbart material/betong, lättbetong, tegel

Ladda ner ritning som pdf här>>


70:07 Spirorör i bjälklag och väggar av massivt obrännbart material/betong, lättbetong, tegel

Ladda ner ritning som pdf här>>


70:08 Spirorör i lättregelväggar typ gipsskivor på stålregel

Ladda ner ritning som pdf här>>


70:09 Stålrör i lättregelväggar typ gipsskivor på stålregel

Ladda ner ritning som pdf här>>


Socklar

60:01 Serporoc. Fasadanslutning mot sockel TYP A

Ladda ner ritning som pdf här>>


60:02 Serporoc. Fasadanslutning mot sockel TYP B

Ladda ner ritning som pdf här>>


60:04 Serporoc. Fasadanslutning mot sockel TYP C

Ladda ner ritning som pdf här>>


60:11 Sockeldetalj - Alt. 1. Sockelelement/Stensockel

Ladda ner ritning som pdf här>>


60:12 Sockeldetalj - Alt. 2:1. Mekanisk infästning

Ladda ner ritning som pdf här>>


60:14 Sockeldetalj - Alt. 3:1. Mekanisk infästning

Ladda ner ritning som pdf här>>


60:16 Serpomin med dubbelarmering

Ladda ner ritning som pdf här>>