Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Uppstart, körning, rengöring HTB med automatblandare. MP21

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengöring för maskinpaket HTB med Automatblandare D50. Weber Maskinpaket 21.  

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Börja med att ansluta elkabeln till styrskåpet. Montera och anslut nivåvakt om sådan skall användas. Montera blandaraxeln och blandarröret. Montera säkerhetskontakten och fyll materialtråget med torrbruk. Öppna sedan silons spjäll, starta maskinen och kontrollera rotationsriktningen.

Finjustera materialkonsistensen och fyll karet på pumpen tills blandaren startar. Blanda kalkvälling och häll i slangen. Montera pumpslangen och kör fram material tills kalken är slut. Justera hastigheten och sprutbilden. Kom ihåg att alltid använda skyddsglasögon då risk för stänk föreligger.

Rengöring: Stäng HTB-silons spjäll, koppla från nivåvakten och backa pumpen en kort stund för att släppa trycket. Spola ur slangen med vatten och rensboll två gånger. Öppna pumpens renslucka, rengör pumpen och kör pumpen tills rent vatten kommer ut. Plocka bort blandarröret och blandaraxeln.

Diska noga för att slippa störningar vid nästa start. Vid risk för frost, öppna alla vattenventiler efter rengöring. All information finns också i maskinens instruktionsblad.

Relaterade produkter

weber MP21

weber MP21

Storbehållare HTB + Automatblandare D50 + Brukspump P25/P50

Se jämförelse Ta bort jämförelse