Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Uppstart, körning rengöring av blandarpump 860. MP1

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengöring för maskin Blandarpump 860. Weber Maskinpaket 1.  

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Anslut vattenslangen och anslut elkabeln. Montera fjärrstyrningskabeln – vattentrycket bör ligga på cirka fyra bar. Justera vattenflödet enligt materialspecifikationen. Kontrollera rotationsriktningen. Smörj slangen beroende på material.

Fyll i torrbruk i maskinen och justera materialkonsistensen. Montera pumpslangen och kör till det första bruket kommer ur slangen. Applicera sedan materialet. Avvakta cirka två minuter för att trycket ska släppa innan du avmonterar pumpslangen.

Rengöring: Spola ur slangen med vatten och rensboll två gånger. Demontera motorn och blandaraxeln. Lossa spärren och vik undan pumpmanteln. Spola rent tråg och blandarrör med vatten, vik tillbaka pumpmanteln och lås. Montera tillbaka blandaraxeln. Kör maskinen tills rent vatten kommer ut – vid risk för frost, öppna alla vattenventiler efter rengöring. All information finns även i maskinens instruktionsblad.

Relaterade produkter

weber MP1

weber MP1

Blandarpump 860.
Blandarpump för småsäck.

Se jämförelse Ta bort jämförelse