Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Uppstart, körning rengöring av automatblandare D10. MP23

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengöring för maskin Automatblandare D10 för småsäck. Weber Maskinpaket 23.  

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Montera blandaraxeln och blandarröret. Anslut sedan vattenslangen och elkabeln. Fyll materialtråget med torrbruk. Ställ huvudströmbytaren på 1 – tryck på start. Siffran 0 ska visas i displayen. Titta i maskinens instruktionsblad för förklaring till felkoder. Ställ in materialblandningen med vattenventilen.

Rengöring: Plocka bort blandarröret och diska noggrant. Plocka bort blandaraxeln och spola rent med vatten. Tryck dit locket och spola rent med vatten. Vid risk för frost - öppna alla vattenventiler efter rengöring. All information finns också i maskinens instruktionsblad.

Relaterade produkter

weber MP23

weber MP23

Automatblandare D10 mobil + Brukspump P25/P50

Se jämförelse Ta bort jämförelse