Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Täta fönster när du putsar fasad – P-märkta fasadsystem

I den här filmen visar vi hur du tätar anslutningen mot fönster i ett P-märkt fasadsystem. Weber har 4 P-märkta fasader godkända av en oberoende part, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

I fönsteröppningar förses den yttersta delen av underliggaren med ett fall på minst 15 grader. All montage av tejp ska ske på torrt underlag. Försäkra dig om att vindskyddsskivorna är torra genom en okulärbesiktning. Tejpa alltid centriskt över skivskarvar, och börja alltid med horisontell tejp. Börja med att tejpa vindskivan och nedtill i fönsteröppningen. 


Fästblecket monteras med skruv i C4-klass. Djupet på fästbleck för fönsterbleck bestäms av isoleringens plus putsens tjocklek, och tillverkas enligt anvisningar i gällande Hus AMA:s kapitel om plåt. Den självhäftande remsan monteras i öppningen och dras upp 100 millimeter på vardera sidan. Hur mycket remsan ska sticka ut bestäms av isoleringstjockleken. Vid 50 millimeter isolering ska remsan sticka ut max 50 millimeter. Fönster monteras enligt leverantörens anvisningar.

Fönstret monteras minst 15 millimeter utdraget från vindskivan. Fönsterblecket monteras och mjukfog läggs i underkant enligt anvisningar i Hus AMA:s kapitel om plåt. Weber självhäftande remsa skärs längs med putskanten, eller släpps upp max 5 millimeter över putskanten. Tejpa sidorna på fönstret, över drevmånen och ut på vindskyddet. Förslut också hålrummet mellan fästbleck och fönsterbleck. Den horisontella tejpen måste alltid försluta den vertikala.

Relaterade produkter