Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Putsa fasad – P-märkta fasadsystem Serporoc

I denna instruktionsfilm visar vi hur du putsar, lägger på putsskikten i ett P-märkt fasadsystem. Samma arbetssätt gäller för Weber Serporoc Fasadsystem. Weber har 4 P-märkta fasader godkända av en oberoende part, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Godkännandebeviset är märkt med Serporoc Fasadsystem, tvåstegstätad/dränerad putsfasad med certifikatsnummer SC 0238-10.

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Det första grovputspåslåget görs med weber.therm 340 underlagsbruk som helt ska omsluta armeringsnätet och alltid vara tjockare än nästa skikt. Tjockleken ska vara minst 10 mm. Man kan även välja att göra hörnförstärkningar i det blöta putsskiktet. Sträva efter en rak och grov struktur. Se till att smygar blir så jämna som möjligt och friskär mot karmar. Underlagsbruket ska hållas fuktigt i minst tre dygn.

 Det andra grovputspåslaget görs med weber.therm 342 fasadbruk – tidigast efter tre dygn. Tjockleken ska vara cirka 10 mm, dock inte tjockare än föregående skikt med underlagsbruk. Det är viktigt att grovputsen är helt fri från sprickor och ojämnheter. För efterfuktning används slang med finspridarmunstycke – vatten får inte rinna på fasaden. Om dillfoglist inte används ska rörelsefogar skäras upp inom två dygn.

När grovputsen är vittorr är det dags för ytputsen. Den påförs i två skikt med torktid mellan skikten. Största mängden påförs i första sprutningen. Fukta ytan innan första skiktet sprutas på, och efterfukta med slang och finspridarmunstycke.

Relaterade produkter

weber.therm 340 underlagsbruk

weber.therm 340 underlagsbruk

Används som första grovputspåslag i Serporoc Fasadsystem.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber.therm 342 fasadbruk

weber.therm 342 fasadbruk

Används som andra grovputspåslag på fasader i Serporoc Fasadsystem.

Se jämförelse Ta bort jämförelse