Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Puts på Leca®

Normala murblock av Leca® Lättklinker är har en öppen struktur. Det betyder att alla murverk behöver grundas om de ska bli helt lufttäta och vattentäta. Weber rekommenderar en traditionell tjockputsuppbyggnad med 3 skikt alternativt vårt EF system.

Det är lätt att göra rätt med Webers putssystem på våra block med Leca®. De är utmärkta putsbärare och om man följer anvisningarna nedan uppnås alla myndighetskrav på täta ytterväggar.

Ytterligare en fördel är att man trots tätheten inte behöver några ångspärrar i väggarna. En tung stenhusvägg kan fortfarande buffra variationer i både fukt och temperatur vilket ger ett gott inomhusklimat.

Grundning

Alla murverk som putsas med tjockputs (se alternativ 1 i tabellen) grundas med weber.base 103 rödgrund. På så sätt får murverket hög täthet mot genomträngning av luft och vatten. weber.base 103 rödgrund jämnar ut alla skillnader i vattensugning mellan fog och block.

Grundningen ger utmärkt vidhäftning mot blocken och utanpåliggande putsskikt. Murverk ska grundas på in- och utsida, på murkrön och i alla smygar. Används weber.therm 261 EF Putsbruk, alternativ 2 i tabellen, fungerar första putsskiktet som grundning.

Armering

Leca® Isoblock putsarmeras på in- och utsida. Istället för stålnät kan glasfibernät användas i putsalternativ 2.

Ytputs

Ytputs väljs efter önskad struktur och utsatthet. Vid extremt utsatt läge med stor slagregnsbelastning rekommenderas weber.ton 303 silikatfärg eller silikonhartsprodukter.

Putsuppbyggnad

Leca® Isoblock Alternativ 1 Alternativ 2
Grundningsbruk weber.base 103 rödgrund (3 mm) -
Putsarmering weber 323 nät weber.therm 397 EF-nät
Utstockningsbruk weber.base 132 utstockningsbruk B weber.therm 261 EF putsbruk
Putstjocklek +
antal putsskikt
Grundning + 2 skikt
(15-20 mm)
2 skikt
(6 + 2 mm)