Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Vindlaster

Beräkning av vindlaster sker enligt Boverkets Konstruktionsregler SS-EN 1991-1-4 kap 5.

Beställaren, eller beställarens ombud, ska i samråd med för objektet utsedd konstruktör lämna uppgifter om randzoner (storlek och utbredning) för respektive fasad. Därefter dimensioneras Webers fasadsystem för respektive fasad.

Bestämning av antal infästningar

Tillåten last för infästning:
weber.therm 312 fäste tb = 0,3 kN

Antal infästningar per m² i normalfallet:
Vid alla normala lastfall, exklusive randzoner, krävs 3 stycken infästningar/m² till Serporoc Fasadsystem.

Antal infästningar per m² efter kontroll av bärförmåga, s.k. provdragning:
Vid infästning i material som ej kan hänföras till kända materialtyper, där vare sig densitet eller hållfasthet är kända, ska 10 st utdragsprov göras.

För att kunna utnyttja hela fästets kapacitet måste Fd > 0,30 kN för weber.therm 312 fäste tb. Om ovanstående ej är uppfyllt måste aktuell Fd användas som dimensionerande last/infästning. Vid dimensionering ska det högsta och det lägsta provningsvärdet

Fk 0,2 (6 x Fmin - Fmax)
Fmin Minsta provningsvärdet
Fmax Största provningsvärdet
Fd Fk / 2,5

Antal infästningar per m² i randzoner:
Beräkning av vindlaster sker enligt Boverkets Konstruktionsregler SS-EN 1991-1-4 kap 5. Beställaren, eller beställarens ombud, ska i samråd med för objektet utsedd konstruktör lämna uppgifter om randzoner (storlek och utbredning) för respektive fasad. 

Därefter dimensioneras Serporoc Fasadsystem enligt följande:

Vindlast (kN/m²)

Infästning < 0,9 0,91 - 1,2 1,21 - 1,5 1,51 - 1,8 1,81 - 2,1 2,11 - 2,5
weber.therm 312 fäste tb 3 st 4 st 5 st 6 st 7 st 8 st

Ritningar - infästningar