Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Lönngården- gamla arbetarbostäder i Södra Innerstaden

Södra Innerstaden är en stadsdel i stadsområdet Innerstaden i Malmö med en stor andel yngre invånare. Stadsdelen är rik på arkitektur, kultur, caféer och restauranger. Där finns Malmö Folkets Park och området Möllevången, mer känt som Möllan. Stadsdelen har huvudsakligen flerbostadshus byggda före 1940. Lönngården, ett bostadsområde i Södra Innerstaden, består av 13, i princip likadana, lamellhus om fyra våningar med ena gaveln snett ut mot Lönngatan. Husen byggdes i början av 1930-talet efter arkitekt Carl-Axel Stoltz ritningar och består mestadels av mindre lägenheter som då var avsedda för arbetarbefolkningen. På Lönngatan 52 och 54 huserar BRF Raden. Bostadsrättsföreningen bildades 1935 och har 71 lägenheter.

Under 2016 anlitade Brf Raden Certifierad Weber Fasadentreprenör (CWF) Morneon Fasad AB för renovering av fasaderna på Lönngatan 52 och 54. I projektet ingick ombyggnad av trapphusentréerna som breddades och det tillkom även takomläggning. Brf Raden köpte entreprenaden direkt av Morneon som skötte kontakt med konstruktör och arkitekt samt samordning med kommun och inblandade parter. Fasaden bestod av eternitplattor, sannolikt monterade på 60-talet, som demonterades och deponerades. Morneons val av fasadsystem blev Serporoc MK2, med tilläggsisolering av stenull. För det kulturhistoriska värdet valdes fasadkulörerna i samråd med bygglovshandläggare samt byggnadsantikvarie från Malmö Museum.

Fakta

Objekt: Brf Raden
Adress, ort: Lönngatan 52, 54, Malmö
Byggår: 2016
Beställare: Brf Raden
Fasadentreprenör: Morneon Fasad AB
Objektsstorlek: Två lamellhus
Fasadsystem: Serporoc MK2 tjockputs på mineralisk ull
Ytskikt: Riven ytstruktur

Läs mer

Relaterade produkter

Weber Serporoc MK2

Weber Serporoc MK2

Energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem med rivputs på en väldränerad mineralull.