Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Harmångers Kyrka, Hälsingland

Harmångers kyrka är en kyrkobyggnad i Nordanstigs kommun, Hälsingland, nära Harmångerån.

De ursprungliga delarna av kyrkan uppfördes under 1100-talet eller 1200-talet.

Anor från 1100-talet

Under senare delen av medeltiden, omkring år 1500, förlängdes kyrkan åt öster. Långhusets innertak fick tre vackra stjärnvalv som än idag finns bevarade. Nuvarande sakristia tillbyggdes 1776. En radikal ombyggnad genomfördes 1888 då salkyrkan omdanades till korskyrka i nygotisk stil. Korpartiet som tidigare varit rakt avslutat fick en tresidig östmur.

Intill kyrkan står en medeltida kastal som är påbyggd till klocktorn. De båda klockorna i tornet härstammar från 1665.

När kyrkan och kastalen renoverades användes hydrauliskt kalkbruk handblandat med ärtsingel för strukturens skull. För att få rätt färgton avfärgades putsen med hydraulisk kalkfärg.

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/harmanger

 

Fakta

Objekt: Harmångers Kyrka
Adress, ort: Harmånger
Entreprenör: Nord Fasad
Konstruktion: Renovering av kastal och kyrka
Ytskikt: Hydrauliskt kalkbruk handblandat med ärtsingel, handslaget och avfärgat med hydraulisk kalkfärg

 

Relaterade produkter

weber.cal 148 hydrauliskt kalkbruk

weber.cal 148 hydrauliskt kalkbruk

Används vid putsning. Pumpbart.

weber.cal 152 hydrauliskt kalkbruk fin

weber.cal 152 hydrauliskt kalkbruk fin

Avsett för avjämning av grovputs, där slät och jämn yta krävs. Även finlagningsbruk