Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Serporoc-fasad som inte fått härda som den ska och inte väderskyddats

En fasad har fått kalkutfällningar när fasadsystemet inte installerats enligt Webers anvisningar.

Problem

Möjliga orsaker till problemet

Kalkutfällningar kan förekomma på putsade fasader när man av olika anledningar inte fått en tillfredställande härdning av putsbruk och/eller ytputs.

Kalkutfällningen kommer från bindemedlet som inte härdat "fast" i skiktet putsbruk eller ytputs när sedan fukt i form av regn och nederbörd träffar fasaden kan denna fukt dra med sig utfällningen till ytan där den lägger sig och bildar vita slöjor.

Beroende på hur mycket vatten som blöter ner fasaden samt hur dåligt produkten härdat de första veckorna varierar utfällningarnas omfattning och styrka.
 


Lösning

Hur kan det åtgärdas?

Om du fått en utfällning går det oftast att efter åtgärda genom tvättning eller omfärgning i vissa fall krävs både och.

  • Låt fasaden stå gärna under 1-2 månader innan åtgärd av utfällning.
  • Är det en kraftig utfällning bör fasaden tvättas och ev. borstas för att få bort viss del av utfällningen.
  • Med mindre utfällningar kan det fungera att bara tvätta, prova först med bara vatten om nödvändigt kan murtvätt användas fukta alltid den putsade ytan först och skölj med noggrant med vatten.
  • Om borstar används så var försiktig så att inte skador i ytskiktet uppstår, prova på mindre yta först.
  • Omfärgning sker med samma produkt som fasaden tidigare är behandlad med, var noga med förfuktning och efterfuktning och väderskydd så det nya skiktet får en fullgod härdning.

Om osäkerhet råder kring åtgärden av en utfällning kontakta din fasadåterförsäljare.

För att undvika utfällningar på nyputsade fasader:

  • Temperaturen ska vara i både luft och underlag minst +5°C under härdningstiden.
  • Väderskydd ska alltid användas, d.v.s. på sommaren, regntak, sommarväv på ställningen för att skugga och hindra starkt solsken mot väggen under härdningstiden. På vintern, intäckning med vinterväv inklusive tak för att skapa förutsättningar att värma fasaden med t.ex. gasolvärmare eller diesel värmare.
  • Putsbruket ska ges förutsättningar att ha en någorlunda jämn fukthalt under minst de 3 första dygnen, detta görs genom att på sugande underlag förvattna för att motverka starkt sug vid appliceringen samt sedan efterfukta puts eller färg/ytputs skiktet med finspridarmunstycke, tänk dock på att väggen aldrig ska dränkas utan bara fuktas.
  • Vid låga temperaturer samt hög relativ fukthalt är det ofta viktigare att försöka skapa förutsättningar för uttorkning innan nästa skikt än att efterfukta.

Sammanfattning

Putsprodukter som torkar för sakta eller inte alls innan nästa skikt kan ge utfällningar. Putsprodukter som torkar ut för fort kan ge utfällningar. Optimalt är fuktigt under 3 dygn och sedan uttorkning under lika många.

Behåll regntak så länge som möjligt för att undvika extrem vattenbegjutning vid nederbörd, minimum 10 dygn efter utförandet gärna 15 dygn.
 


Lösning med följande Weber produkter

Lösning 1

Weber Serporoc

Energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem på en putsbärare av mineralull.

Weber Serporoc MK2

Energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem med rivputs på en väldränerad mineralull.

Lösning 2

Weber Serporoc

Energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem på en putsbärare av mineralull.

Weber Serporoc MK2

Energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem med rivputs på en väldränerad mineralull.