Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Renovering av putsad invändig källarvägg av betonghålsten

Putsad invändig källarvägg behöver renoveras.

Problem

Möjliga orsaker till problemet

Putsen har vittrat sönder på en invändig källarvägg murad med betonghålsten från 1960-talet. Källarväggen är i dåligt skick p.g.a dålig dränering utvändigt. Dräneringen har nu gjorts om. Det finns ändå risk för viss förhöjd fuktnivå under vissa tider på året.

 


 


Lösning

Hur kan det åtgärdas?

  • Ta bort all gammal puts och tvätta väggen med vatten. Försök få bort så mycket som möjligt av gammal puts, detta är viktigt för att uppnå maximal vidhäftning för nya putsskikt.
  • Grunda sedan hela väggen med weber.base 103 rödgrund ca 4-5 kg/m2 låt detta härda tills dagen efter.
  • Applicera ett lager av weber.base 224 puts- och murbruk, 8-10 mm. Är väggen ojämn måste fler lager appliceras för att väggen ska bli plan.
  • Varje skikt måste få härda innan nästa lager appliceras. Var noga med att inte lämna blank struktur på skiktet som sedan ska putsas igen – detta leder till dålig vidhäftning. Max skikttjocklek 10 mm.
  • Det sista skiktet behandlas med t.ex. rivbräda till en slätstruktur. Efterfukta putsskikten för bästa härdning.
  • När putsen härdat och torkat, efter minst 2 veckor, målas väggen med weber.ton silikatfärg i önskad kulör. Två strykningar krävs. Läs produktblad för valda produkter innan användning.

Lösning med följande Weber produkter

Lösning 1

weber.base 103 rödgrund

Används för att säkerställa vidhäftning mot underlaget för efterföljande putsskikt. Rödpigmenterat. Pumpbart.

weber.base 224 puts- och murbruk c

Speciellt för handapplicering. Används vid grovputsning, slamning och renovering av puts- och murverk samt vid murning över mark.

weber.ton 303 silikatfärg

Enkomponent silikatfärg för målning på mineraliska underlag