Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Fasadrenovering på ett putsat hus från 1920-talet

Äldre hus med kalkbruk ska fasadrenoveras. Hur går man tillväga?

Problem

Möjliga orsaker till problemet

Ett äldre hus som har varit putsat sedan det byggdes under början av 1920-talet behöver renoveras. Huset är uppfört av tegel och natursten och putsat med kalkbruksprodukter.

Putsen är relativt intakt med mindre partier skadad puts. Fasaden har en slätputsad yta. Färgskiktet som sitter på fasaden är av kalkfärgstyp, nu har det börjat släppa från fasaden.
 


Lösning

Hur kan det åtgärdas?

Då huset är putsat innan 1950 är det troligtvis kalkbruk och kalkfärg som använts. Råder det tveksamhet om detta ska materialanalys göras. Weber kan hjälpa till med detta, kontakta din återförsäljare för mer info.

1. Ta bort löst sittande och dålig puts och högtryckstvätta sedan hela fasaden.
2. Ta bort så mycket som möjligt av den gamla kalkfärgen, i många fall krävs blästring av gamla färgskikt för att nya skikt ska få bra vidhäftning.
3. Laga skador med weber.cal 142 kalkbruk till samma ytstruktur som den befintliga, max skikttjocklek 10 mm.
4. När det nya kalkbruket hårdnat efter minst två veckor kan ny kalkfärg appliceras.
5. Kalkfärg appliceras minst två gånger.

För utförligare beskrivning se arbetsanvisning Weber Kalkbrukssystem, renovering.
 


Lösning med följande Weber produkter

Lösning 1

weber.cal 142 kalkbruk

Luftkalkbruk avsett för lagning och grovputsning vid omputsning och renovering av tidigare kalkputsade byggnader.

Weber Kalkbrukssystem

Skyddar och bevarar kalkputsade fasader.

Lösning 2

Weber Kalkbrukssystem

Skyddar och bevarar kalkputsade fasader.