Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Alg och mögelangrepp på fasad

Alg och mögelangrepp på ytan av material blir allt vanligare i Sverige. Det kan förekomma på alla tänkbara material och beror på att sporer finns i luften och kan i kombination med fukt och vatten få fäste och börja växa.


Material med icke sugande struktur är normalt mer utsatta för dessa problem.


Problem

Möjliga orsaker till problemet

Traditionella putsbruk och mineraliska färger och ytputser har större motståndskraft dels för att sällan blir stillastående vatten på ytan dels för att ph-värdet i puts är ogynnsamt för dessa organismer.

Alg och mögelproblem kan ha sitt ursprung i onormalt vattenpåslag på fasaden t.ex. från en lövsil på stupröret. Skorstensrök är också ofta en orsak till att dessa problem uppkommer.

Försök att åtgärda problem med vattenavledning så att fasaden håller sig torrare, utan onormala vattenpåkänningar vid nederbörd.
 


Lösning

Hur kan det åtgärdas?

Rensa hängrännor och stuprör så att dagvatten avledningen fungerar.

Rabatter och framförallt buskar som står nära husväggen bör klippas eller tas bort så att fukt inte blir stillastående under längre tid.

Normalt kan fasaden tvättas ren med ett alg- och mögeltvättmedel för att få bort problemet. Tvätta fasaden så varsamt som möjligt och utsatt inte anslutningar mot andra byggnadsdelar med mer vatten än nödvändigt.

Tänk på att vissa strukturer kan vara känsliga för borstar eller högtryckstvättning. Prova alltid på mindre yta för att se att resultatet blir det önskade.

När man tvättar en fasad så behöver fasaden få möjlighet att torka innan den utsätts för minusgrader, därmed rekommenderar man att dessa åtgärder görs under sommarhalvåret.