Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.prim silikongrund

weber.prim silikongrund
weber.prim silikongrund

Egenskaper

weber.prim silikongrund är en silikonbaserad vattenförtunnbar grundningsvätska. Den är UV- och alkalibeständig, hydrofoberar dvs förhindrar vattensugning, förtstärker underlagets yta och ökar vidhäftningen utan att förhindra uttorkningsmöjligheten .

Allmänt

Användningsområde

Silikongrund används för att hydrofobera och förstärka mineraliska underlag före applicering av färger och ytputser med plast eller silikon som bindemedel. Den utjämnar även sugningen på ojämnt sugande underlag. Särskilt lämplig före användning av silikonhartsfärger/putser i klimatutsatta lägen eller på släta mineraliska underlag. Används med fördel även på tidigare målade ytor med sprickor och porer.

Underlag

Underlaget måste vara välhärdat, torrt, fast och fritt från damm och feta föroreningar.

Lagring

Lagra skyddad mot frost, helst i sval temperatur. Kan lagras i oöppnad original förpackning minst 6 månader.

Förpackning

10liter burk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Blandning

Silikongrund spädes normalt 1:1 med vatten. Silikongrunden omröres noggrant före användning.

Applicering

Påför Silikongrunden flödigt spädd med vatten 1:1 med mjuk roller, borste eller lämpligt sprutverktyg. Porösa och starkt sugande underlag kan fordra 2 behandlingar. Skikt 2 påförs när skikt 1 sugits in och yttorkat. Nya mineraliska underlag av god kvalitet kan alternativt flödigt grundas med Ton Silikonhartsfärg spädd 3:1 med Silikongrund innan målningsbehandlingen. Temperaturen får inte understiga + 5 ° C eller överstiga + 30 ° C. Måla inte vid direkt solsken, regn eller vid extremt hög luftfuktighet. Torktiden vid + 20 ° C/65 % RH är ca. 12 timmar. Lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlänger denna tid.

Efterbehandling

Skydda utförd behandling mot regn. Efterföljande målnings- eller putsningsarbete kan ske när den grundade ytan är ordentligt torr.

Observera

Rengör verktygen grundligt med vatten efter användning. Täck intilliggande byggnadsdelar väl och skydda mot stänk. Tomma förpackningar (droppfria, penselrena eller spackelrena) kan förbrännas alternativt lämnas till återvinning.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagra skyddad mot frost, helst i sval temperatur. Kan lagras i oöppnad original förpackning minst 6 månader.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.