Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.prim 301 silikatgrund

weber.prim 301 silikatgrund
weber.prim 301 silikatgrund

Egenskaper

Weber.prim 301 Silikatgrund  är en enkomponent silikatgrund baserad på kalivattenglas. Inträngningsförmågan och vidhäftningsegenskaperna mot mineraliska underlag som puts och betong är mycket goda. Prim 301 Silikatgrund  är en icke filmbildande, oorganisk, vattenavvisande och diffusionsöppen silikatgrund. Prim 301 Silikatgrund  är flamhämmande och ej brännbar. Prim 301 Silikatgrund  innehåller inte lösningsmedel.

Allmänt

Användningsområde

Används vid spädning/grundnig på mineraliska underlag där weber.ton 303 Silikatfärg  ska appliceras.

Underlag

Prim 301 Silikatgrund används på mineraliska underlag som puts, betong, tegel, kalksandsten och fibercementplattor. Putsunderlag och betong måste ha torkat ut och normalt ha härdat minimum ca 2 veckor före applicering. Höghållfast betong kan fordra längre tid. Är betongytan väldigt slät kan särskilda åtgärder fordras t ex lätt sandblästring eller avsyrning för att öppna ytporerna. Grovstrukturerade, porösa, dammande och starkt sugande underlag samt kalkstensmurverk grundas med Prim 301 Silikatgrund  spädd med vatten 1:1 före målning med weber.ton 303 Silikatfärg  Normalt sugande, fasta och obehandlade ytor behöver normalt ej grundas.

Lagring

Minst 2 år i tät förpackning. Förvaras frostfritt.
Unvik hög temperatur

Förpackning

10 kg burk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångGrundning: ca 0,1 l/m² 
Användningsområde
För utomhusbrukJa 
För inomhusbrukJa 
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklassIcke brännbar 
Våt volymvikt1500 kg/m³ 

Instruktioner

Blandning

weber.prim 301 Silikatgrund  spädes alltid med vatten 1:1, även när den används tillsammans med weber.ton 303 Silikatfärg  som lasyr. Vid spädning av Ton 303 Silikatfärg  används den konsentrerad. Blanda ordentligt med t ex vispförsedd handborrmaskin.

Förbehandling

Underlaget rengörs från kalkfärg, organisk färg lösa porösa eller feta föroreningar noga med skonsam våtblästring alternativt högtryckstvätt med stålborstning.
Underlaget ska ha en enhetlig struktur och jämn sugning.

Applicering

weber.prim 301 Silikatgrund appliceras flödigt med pensel eller roller. Sprutapplicering kan utföras med luftlös utrustning. Låt grundningen torka ordentligt normalt 12 timmar innan weber.ton 303 Silikatfärg  appliceras.

Efterbehandling

Grundad yta får ej utsättas för regn eller frost under de första dygnen. Låg temperatur förlänger erforderlig härdningstid innan grundningsskiktet får full beständighet och stabilitet. Grundad yta skall ej eftervattnas.

Praktiska tips

För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas. Övermålningsbar med weber.ton 303 Silikatfärg. Verktyg rengörs i vatten.

Observera

Grundning får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder. Allt som inte skall grundas måste täckas över ordentligt. Efter härdning kan silikatgrunden inte avlägsnas. Grundningen etsar glas och påverkar metall. Spill på fönster ger matta fläckar. Innan grudningen har härdat eller torkat kan den tvättas bort med vatten.
Undvik starkt solsken eller uttorkande vind under målningen.

Miljö Säkerhet

Lagring

Minst 2 år i tät förpackning. Förvaras frostfritt.
Unvik hög temperatur

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.