Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton silikonhartsfärg

weber.ton silikonhartsfärg

Egenskaper

Weber.ton silikonhartsfärg är en lösningsmedelfri, vattenvavvisande och mycket ånggenomsläpplig putsfärg med mycket hög andel silikonhartsbindemedel lämplig i första hand för utomhusbruk.

Allmänt

Användningsområde

Ton silikonhartsfärg är lämplig till Weber Fasadsystem EF (Serpomin EF och Serposol EF).Ton silikonhartsfärg används på betong samt tidigare organiskt målade ytor.

Underlag

Underlaget måste vara torrt, fast och fritt från damm och feta föroreningar. Tidigare målade ytor rengörs noga från poröst eller löst sittande färg.

Lagring

Lagras skyddad mot frost, helst i sval temperatur dock lägst +5. Kan lagras oöppnad i 12 månader från produktionsdatum.

Förpackning

15liter/22kg/ burk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs (organiska putser)

Specifikation

Beroende på typ av underlag, dess struktur och sugförmåga kan åtgången på färg variera:
Vid avfärgning: Åtgång ca 0,4-0,6 lit/m² för två strykningar på slätt underlag.
Vid grundning för ytputs: Åtgång ca 0,2-0,4 lit/m² på slätt underlag.
Exakt åtgång kan undersökas genom målning av provytor.

Instruktioner

Blandning

Ton silikonhartsfärg är klar för användning. Eventuell grundning och första strykning kan spädas maximalt 10%. Sista strykningen får maximalt spädas 5%. Rör om ordentligt före användning.

Förbehandling

Weber fasadsystem EF förbehandlas ej.Betong grundas med Weber Silikongrund. Även på tidigare organiskt målade ytor rekommenderar vi grundning med silikongrund.

Applicering

Ton silikonhartsfärg påförs jämnt med roller, pensel eller lämpligt sprutverktyg. Påför alltid minst två strykningar till rekommenderad totalmängd. Avsluta strykningar vid normala avgränsningar för undvikande av färgavvikelser.
Det är viktigt att strykningarna/appliceringarna sker i tunna skikt. Vid mättade nyanser kan det fordras en tredje behandling. Undvik skarvar i fasaden vid applicering.

Efterbehandling

Skydda färdigputsade ytor tills putsen härdat, normalt 3 dygn. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger härdningstiden.

Observera

Objektets och omgivningens temperatur får inte understiga +5 °C eller överstiga +30°C. Putsa inte i direkt solsken, regn eller vid hög luftfuktighet. Torktiden vid +20°C /65% RH är ca 12 timmar. Lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlänger denna tid. Rengör verktygen grundligt med vatten efter användning. Tomma förpackningar (droppfria, penselrena eller spackelrena) kan förbrännas alternativt lämnas till återvinning. Täck in angränsande byggnadsdelar omsorgsfullt.

Hänvisning Läs alltid aktuellt produktblad, se www.weber.se. Användaren skall kunna verifiera att anvisningarna följts.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagras skyddad mot frost, helst i sval temperatur dock lägst +5. Kan lagras oöppnad i 12 månader från produktionsdatum.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.