Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton silikatfärg

weber.ton silikatfärg

Egenskaper

weber.ton silikatfärg är en lösningsmedelfri, vattenvavvisande och mycket ånggenomsläpplig putsfärg på silikatbas för i första hand utomhusbruk.

Allmänt

Användningsområde

Ton silikatfärg är lämplig till Weber Fasadsystem EF (Serpomin EF och Serposol EF), samt betong.

Underlag

Underlaget måste vara torrt, fast och fritt från damm och feta föroreningar. Tidigare målade ytor rengörs noga från porös eller löst sittande färg.

Lagring

Lagras skyddad mot frost, helst i sval temperatur dock lägst +5. Kan lagras oöppnad i 12 månader från produktionsdatum.

Förpackning

15liter/22kg/ burk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs (organiska putser)

Specifikation

Materialåtgång
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper

Instruktioner

Blandning

Ton silikatfärg är klar för användning. Eventuell grundning och första strykning kan spädas maximalt 10%. Sista strykningen får maximalt spädas 5%. Rör om ordentligt före användning.

Förbehandling

Weber fasadsystem EF förbehandlas ej.Betong grundas med Weber Silikongrund. Även på tidigare organiskt målade ytor rekommenderar vi grundning med silikongrund.

Applicering

Ton silikatfärg påförs jämnt med roller, pensel eller lämpligt sprutverktyg. Påför alltid minst två strykningar till rekommenderad totalmängd. Avsluta strykningar vid normala avgränsningar för undvikande av färgavvikelser.

Efterbehandling

Skydda den målade ytan tills färgen torkat. Låga temperaturer förlänger torktiden.

Observera

Objektets och omgivningens temperatur får inte understiga +5 °C eller överstiga +30°C. Putsa inte i direkt solsken, regn eller vid hög luftfuktighet. Rengör verktygen grundligt med vatten efter användning. Tomma förpackningar (droppfria, penselrena eller spackelrena) kan förbrännas alternativt lämnas till återvinning. Täck intilliggande byggnadsdelar väl och skydda mot stänk.

Hänvisning

Läs alltid aktuellt produktblad, se www.weber.ton silikatfärg.se. Användaren skall kunna verifiera att anvisningarna följts.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagras skyddad mot frost, helst i sval temperatur dock lägst +5. Kan lagras oöppnad i 12 månader från produktionsdatum.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.