Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton 303 silikatfärg

weber.ton 303 silikatfärg

Egenskaper

weber.ton 303 Silikatfärg är en enkomponent silikatfärg baserad på kalivattenglas, pigment och fyllmedel. Vidhäftningsegenskaperna mot mineraliska underlag som puts och betong är mycket goda.

Allmänt

Användningsområde

Används som putsfärg på mineraliska underlag i nyproduktion, på SERPOROC Fasadsystem och DSM-murverk samt vid renovering. Kan även användas som lasyr efter spädning med weber.prim 301 Silikatgrund.

Underlag

weber.ton 303 Silikatfärg  används på mineraliska underlag som puts, betong, tegel, kalksandsten, fibercementplattor samt ytor målade med kalkcementfärg, cementfärg, silikatfärg eller liknande. Inomhus kan weber.ton 303 Silikatfärg användas, t ex på murverk av tegel. Putsunderlag och betong måste ha torkat ut och normalt ha härdat minimum ca 2 veckor före målning. Höghållfast betong kan fordra längre tid. Är betongytan väldigt slät kan särskilda åtgärder fordras t ex lätt sandblästring eller avsyrning för att öppna ytporerna. För att få färgjämnhet måste underlagets sugning och struktur vara enhetliga. Underlagets hållfasthet skall vara minst Klass C

Lagring

Minst 2 år i tät förpackning. Förvaras frostfritt. Undvik hög temperatur.

Förpackning

15kg burk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs, Våfflad struktur (mineraliska putser)

Slätputs (organiska putser)

Specifikation

MaterialåtgångMålning: (2 strykningar) weber.ton 303 Silikatfärg AZ ca 0,5L/m². ( ca 0,75 kg/ m² ) Vid våfflad yta ca 1,0 L/m2 ( ca 1,5 kg/ m2 ) weber.prim 301 Silikatgrund  ca 0,04 L/m2 ( 0,05 kg/m2 )
Torktid12 timmar mellan strykningarna.
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Tryckhållfasthet
Vidhäftning
VidhäftningBinds delvis kemiskt till underlaget och ökar underlagets hållfasthet.
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklassIcke brännbar
BindemedelKalivattenglas
TillsatsmaterialOorganiska pigement
Ballast0-025 mm
FibrerNej
Våt volymvikt1500 kg/m³
VintertillsatsNej

Instruktioner

Blandning

weber.ton 303 Silikatfärg AZ ska spädas med ca 5% koncentrerad weber.prim 301 silikatgrund, 0,75 L(ca 1,1 kg)/burk. Vid mättade nyanser kan det fordras en tredje applikation. Yttre gränsvärden för spädning är 5-25%. Utspädningen anpassas tillunderlagets sugning. Blanda ordentligt med t ex vispförsedd handborrmaskin. weber.ton 303 Silikatfärg AZ kan också användas som lasyr om sådan behandling önskas. Spädning görs då med weber.prim 301 Silikatgrund AZ spädd med vatten 1:1. Förhållandet weber.ton 303 Silikatfärg AZ och spädd weber.prim 301 Silikatgrund  skall då vara 1:1 eller 2:1 beroende på underlagets sugning.

Förbehandling

Vid renovering rengörs underlaget noga från kalkfärg, lösa porösa eller feta föroreningar. All organisk gammal färg bortages med skonsam våtblästring alternativt högtryckstvätt med stålborstning. Underlaget ska ha en enhetlig struktur och jämn sugning. Vissa underlag vid renovering kan fordra en grundning med weber.prim 301 Silikatgrund  spädd med vatten 1:1 för att stabilisera underlaget eller förbättra vidhäftningen. Läs produktbladet för weber.prim 301 Silikatgrund.

Applicering

weber.ton 303 Silikatfärg AZ påföres när underlaget har torkat och härdat dvs efter ca två veckor. Underlagets sugning ska vara jämn. Silikatfärgen påföres alltid i två skikt, båda skikten spädes med 5 % Silikatgrund AZ till rekommenderad totalmängd med roller eller pensel. För maskinapplicering rekomenderas sprututrustning P 20-V. Efter applicering med sprututrustning ska Serpo 303 alltid rollas eller penslas ut . Låt färgen torka mellan strykningarna/appliceringarna, normalt 12 timmar. Det är viktigt att strykningarna/appliceringarna sker i tunna skikt. Vid mättade nyanser kan det fordras en tredje behandling. Undvik skarvar i fasaden vid applicering.

Efterbehandling

Målad yta får ej utsättas för regn eller frost under de första 3 dygnen. Låg temperatur förlänger erforderlig härdningstid
innan färgskiktet får full beständighet och färgstabilitet. Färdigmålad yta skall ej eftervattnas.

Praktiska tips

För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.
Verktyg rengöres i vatten.

Observera

Målning får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder. weber.ton 303 Silikatfärg AZ kan inte användas på underlag som trä, plast eller metall. Allt som inte skall målas måste täckas över ordentligt. Efter härdning kan färgen inte avlägsnas. Färgen etsar glas och påverkar metall. Spill på fönster ger matta fläckar. Innan färgen har härdat eller torkat kan den tvättas bort med vatten. Undvik starkt solsken eller uttorkande vind under målningen.

Miljö Säkerhet

Lagring

Minst 2 år i tät förpackning. Förvaras frostfritt. Undvik hög temperatur.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.