Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas silikonhartsputs

weber.pas silikonhartsputs
weber.pas silikonhartsputs

Egenskaper

Weber.pas silikonhartsputs är en lösningsmedelfri, vattenavvisande och mycket ånggenomsläpplig puts med mycket hög andel silikonhartsbindemedel lämplig i första hand för utomhusbruk.

Allmänt

Användningsområde

Pas silikonhartsputs är lämplig till Weber Fasadsystem EF (Serpomin EF och Serposol EF). Pas silikonhartsputs används på betong samt tidigare organiskt målade ytor.

Underlag

Underlaget måste vara torrt, fast och fritt från damm och feta föroreningar. Tidigare målade ytor rengörs noga från poröst eller löst sittande färg.

Lagring

Lagras skyddad mot frost, helst i sval temperatur dock lägst +5. Kan lagras oöppnad i 12 månader från produktionsdatum. 

Förpackning

20kg burk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Glättad 1,0 mm 1,8 kg/m2 Stänkt 1,0 mm 1,8 kg/m2
Glättad 1,5 2,5 kg/m2 Stänkt 1,5 2,4 kg/m2
Glättad 2,0 3,3 kg/m2 Stänkt 2,0 2,5 kg/m2
Glättad 3,0 4,3 kg/m2 Stänkt 3,0 2,8 kg/m2

Åtgången är angiven som en rekommendation och kan variera från projekt till projekt.
För en mer exakt åtgång kan provyta utföras.
 

Instruktioner

Blandning

Pas silikonhartsputs är klar för användning. Vid behov kan Pas silikonhartsputs spädas med maximalt 2% rent vatten. Rör om ordentligt före användning. Vid starkt pigmenterade kulörer kan större vattenmängd erfordras.

Förbehandling

På alla underlag ska en strykning med Ton silikonhartsfärg utföras innan applicering av Pas silikonhartsputs. Underlag av betong förbehandlas med weber Silikongrund före applicering av Ton silikonhartsfärg.

Applicering

Glättad struktur:Efter förbehandling, dra på eller spruta med lämpligt sprutverktyg ett heltäckande skikt med Pas silikonhartsputs, lika tjockt som kornstorleken och glätta ytan direkt i cirkulära rörelser.Avsluta putsetapper vid normala avgränsningar för undvikande av färgavvikelser. För påföring och glättning används lämpligen en plastglättare.
Stänkt struktur:Efter förbehandling stänks ytan med Pas silikonhartsputs en gång till rätt struktur. Avsluta putsetapper vid normala avgränsningar för undvikande av färgavvikelser.

Efterbehandling

Skydda färdigputsade ytor tills putsen härdat, normalt 3 dygn. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger härdningstiden.

Observera

Objektets och omgivningens temperatur får inte understiga +5 °C eller överstiga +30°C. Putsa inte i direkt solsken, regn eller vid hög luftfuktighet. Rengör verktygen grundligt med vatten efter användning. Tomma förpackningar (droppfria, penselrena eller spackelrena) kan förbrännas alternativt lämnas till återvinning. Täck intilliggande byggnadsdelar väl och skydda mot stänk.
Hänvisning Läs alltid aktuellt produktblad, se www.weber.se. Användaren skall kunna verifiera att anvisningarna följts

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagras skyddad mot frost, helst i sval temperatur dock lägst +5. Kan lagras oöppnad i 12 månader från produktionsdatum. 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.