Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas silikatputs

weber.pas silikatputs
weber.pas silikatputs

Egenskaper

weber.pas silikatputs är en lösningsmedelfri, vattenvavvisande och mycket ånggenomsläpplig silikatputs på silikatbas för i första hand utomhusbruk.

Allmänt

Användningsområde

Pas.silikatputs är lämplig till Weber Fasadsystem EF (Serpomin EF och Serposol EF), samt betong.

Underlag

Underlaget måste vara torrt, fast och fritt från damm och feta föroreningar. Tidigare målade ytor rengörs noga från porös eller löst sittande färg.

Lagring

Lagras skyddad mot frost, helst i sval temperatur dock lägst +5. Kan lagras oöppnad i 12 månader från produktionsdatum.

Förpackning

20kg burk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Kornstorlek/Förbrukning

 

Kornstorlek/Förbrukning

Glättad 1,0 mm 1,8 kg/m2 Stänkt 1,0 mm 1,8 kg/m2
Glättad 1,5 mm 2,5 kg/m2 Stänkt 1,5 mm 2,4 kg/m2
Glättad 2,0 mm 3,3 kg/m2 Stänkt 2,0 mm 2,5 kg/m2
Glättad 3,0 mm 4,3 kg/m2 Stänkt 3,0 mm 2,8 kg/m2

Åtgången är angiven som en rekommendation och kan variera från projekt till projekt.
För en mer exakt åtgång kan provyta genomföras.


 

Instruktioner

Blandning

Pas silikatputs är klar för användning. Vid behov kan Pas silikatputs spädas med maximalt 2% rent vatten. Rör om ordentligt före användning.Vid starkt pigmenterade kulörer kan större vattenmängd erfordras.

Förbehandling

På alla underlag ska en strykning med Ton silikatfärg utföras innan applicering av Pas silikatputs.Underlag av betong förbehandlas med weber silikongrund före applicering av Ton silikatfärg.

Applicering

Glättad struktur:Efter förbehandling, dra på eller spruta med lämpligt sprutverktyg ett heltäckande skikt med Pas silikatputs, lika tjockt som kornstorleken och glätta ytan direkt i cirkulära rörelser.Avsluta putsetapper vid normala avgränsningar för undvikande av färgavvikelser. För påföring och glättning används lämpligen en plastglättare.
Stänkt struktur:Efter förbehandling stänks ytan med Pas silikatputs en gång till rätt struktur. Avsluta putsetapper vid normala avgränsningar för undvikande av färgavvikelser.

Efterbehandling

Skydda färdigputsade ytor tills putsen härdat, normalt 3 dygn. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger härdningstiden.

Observera

Objektets och omgivningens temperatur får inte understiga +5 °C eller överstiga +30°C. Putsa inte i direkt solsken, regn eller vid hög luftfuktighet. Rengör verktygen grundligt med vatten efter användning. Tomma förpackningar (droppfria, penselrena eller spackelrena) kan förbrännas alternativt lämnas till återvinning. Täck intilliggande byggnadsdelar väl och skydda mot stänk.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagras skyddad mot frost, helst i sval temperatur dock lägst +5. Kan lagras oöppnad i 12 månader från produktionsdatum.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.