Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas 305 silikatputs

weber.pas 305 silikatputs
weber.pas 305 silikatputs

Egenskaper

Weber.pas 305 Silikatputs är en enkomponent silikatputs baserad på kalivattenglas, pigment och fyllmedel. Pigmenteras innan leverans.

Allmänt

Användningsområde

weber.pas 305 Silikatputs används som ytputs på mineraliska underlag i nyproduktion, Serporoc Fasadsystem Weber DSM-murverk, betong eller fibercementplattor samt vid renovering.

Underlag

Putsunderlag och betong måste ha torkat ut och normalt ha härdat minimum ca 2 veckor före putsning. Underlagets hållfasthet skall minst motsvara Klass C.

Lagring

Minst 2 år i tät förpackning. Förvaras frostfritt. Undvik hög temeratur

Förpackning

15 kg hink

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångKornstorlek 2,0 mm Stänkt ca 2,5kg/m2 Riven ca 3,3 Spädning med weber.prim 301 ca 0,04 l/m2 (ca 0,05 kg/m2)
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper

Instruktioner

Blandning

Vid behov kan pas 305 Silikatputs spädas med upp till 5% koncentrerad prim 301 Silikatgrund AZ.

Applicering

Efter förbehandlig med ton 303 Silikatfärg AZ som torkat, normalt 12 timmar. Spruta eller dra på pas 305 Silikatputs till ett heltäckande skikt lika tjockt som putsens kornmax, använd stålbrät Ytan rivs direkt med cirkulära rörelser. För rivningen används lämpligen en plastglättare alt rostfri stålglättare. Undvik långa uppehåll vid appliceringen, lika så starkt solsken eller uttorkande vind. pas 305 Silikatputs kan även sprutas till stänkt struktur med lika förbehandling som vid riven yta.

Efterbehandling

Putsad yta får inte utsättas för regn eller frost de första 3 dygnen. Låg temperatur förlänger erfoderlig härdningstid innan putsskiktet får full beständighet och färgstabilitet.
Färdigputsad yta skall ej eftervattnas.

Praktiska tips

För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas. Verktyg rengöres med vatten.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder. pas 305 Silikatputs kan inte användas på underlag som trä, plast eller metall. Allt som inte ska putsas måste täckas över ordentligt. Efter härdning kan inte putsen avlägsnas. Putsen etsar glas och påverkar metall.

Miljö Säkerhet

Lagring

Minst 2 år i tät förpackning. Förvaras frostfritt. Undvik hög temeratur

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.