Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.min 538 sockelspritputs 8mm Ärt

weber.min 538 sockelspritputs 8mm Ärt
weber.min 538 sockelspritputs 8mm Ärt

Egenskaper

Fabrikstillverkad spritputs baserad på kalk och cement med grovvälgraderad naturgrus som ballast. Slås på för hand. Kornmax 8mm.

Allmänt

Användningsområde

Används som ytputs på sockel.
Specialputs för socklar. Grov ballast för rustik struktur.

Kulörer

Weber spritputs kan fås i de flesta av Weber standardkulörer samt kan tillverkas i specialkulör enligt tex NCS skalan. Vissa begränsningar finns gällande ljusa kulörer. Då underlagets sugförmåga, temperatur och fuktförhållande vid appliceringen påverkar kulören skall alltid kulörprov sprutas/utföras och godkännas på arbetsplatsen. 

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Spritputs 8mm Ärt (mineraliska putser)

Specifikation

Materialåtgång ca 20 kg/m²  
Vattenbehov ca 5 liter/säck  
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Släckt teknisk kalk
Vitcement
 
Tillsatsmaterial    
Ballast Naturgrus 0-8mm  
Fibrer Nej  

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare max 4 min eller i långsamgående 7 - 10 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Förbehandling

Vid torr och varm väderlek ska grovputsen vattnas innan ytputsen påförs. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Ytputsen påförs normalt tidigast 5dagar efter grovputsningen, grovputsens sugning ska vara jämn. Putsen slås på med slev med kraft mot underlaget, dock inte så hårt att de grova ballastkornen studsar av. Bruket måste spridas väl och slevkasten göras tätt intill varandra i samma påslagsriktning. Tillförsel av bruk måste vara väl organiserad så att putsningen kan utföras snabbt. Bruket får inte vara så tunnflytande att det rinner. För undvikande av skarvar ska ytorna putsas i en följd. Sedan putsningen slutförts ska putsen kontrolleras så att inga blankfläckar eller dåligt täckta partier förekommer.

Efterbehandling

Vid torr och varm väderlek ska den färdiga putsen eftervattnas och hållas fuktig minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Avled regnvatten fråntaket. Skydda fasaden
med tak av presenning som dras ned en bit på
ställningen. Angränsande fasadmaterial ska noga
intäckas. Se till att putsen torkar jämt.
Mörka fläckar eller gränsytor i den färdiga
putsen kan göras ljusare genom lätt
borstning med stål eller rotborste.
Fläckar på grund av sammanflytning kan
bättras genom att de ljusare ytorna överstänks
med spritputsmaterial, ur vilket de grova ballastkornen först avlägsnas.

Observera

Putsning får inte ske vid temperatur under +5°C utan att vinteråtgärder vidtas. Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn
efter färdigställandet. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.