Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.min 521kc- spritputs 8 mm Dol

weber.min 521kc- spritputs 8 mm Dol
weber.min 521kc- spritputs 8 mm Dol

Egenskaper

Fabrikstillverkad ytputs baserad på kalk och cement med grov välgraderad dolomit som ballast Kornstorlek: 0-8mm

Allmänt

Användningsområde

Slås på för hand.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Spritputs 8mm Dolomit (mineraliska putser)

Specifikation

Materialåtgång8mm ca 20 kg/m2
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
VattenbehovCa 5 liter per 25 kg säck
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassCS IIEN 1015-11
Vidhäftning
Vidhäftning0,2 MPaEN 1015-12
Fysikaliska egenskaper
VattenabsorptionW0EN 1015-18
BindemedelKalk och cement
TillsatsmaterialPigment
BallastNaturballast och glimmer
FibrerNej

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare max 4 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Förbehandling

Förvattna innan min 519 Spritputs påförs. Använd slang med finspridarmunstycke.

Utförande

Min 519 Spritputs påförs när grovputsen har torkat och härdat. Grovputsens sugning ska vara jämn. Putsen slås på med slev med kraft mot underlaget, dock inte så hårt att de grova ballast-kornen studsar av. Bruket måste spridas väl och slevslagen görs tätt intill varandra i samma påslagsriktning.
 

Applicering

Tillförsel av bruk måste vara väl organiserad så att putsningen kan utföras snabbt. Bruket får inte vara så tunnflytande att det rinner. För undvikande av skarvar ska ytorna putsas i en följd. Sedan putsningen slutförts ska putsen kontrolleras så att inga blankfläckar eller dåligt täckta partier förekommer. Putsning i flera kulörer: Begränsa den första kulören med fuktad träläkt. Denna tas bort sedan bruket hårdnat. Täck den putsade ytan och slå den nya kulören emot. Se till att begränsningarna blir raka. Där min 519 Spritputs putsas mot annan puts bör sprit-putsningen utföras sist.

Praktiska tips

Avled regnvatten från taket. Se till att putsen
torkar jämt. Mörka fläckar eller gränsytor i den färdiga putsen kan göras ljusare genom
lätt borstning med stål-eller rotborste.
Fläckar på grund av sammanflytning kan bättras genom att de ljusare partierna överstänks med spritputsmaterial, ur vilket de grova ballastkornen
avlägsnats.
Putsning får inte ske vid temp. under +5C utan
att vidta vinteråtgärder.

Observera

Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställandet. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting
med putsens hållfasthet och livslängd att göra.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.