Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.min 217 härdstänk

weber.min 217 härdstänk
weber.min 217 härdstänk

Egenskaper

Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Sprutas.

Allmänt

Användningsområde

Används vid ny puts och renovering av KC-eller cementputsade fasader.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Stänkputs 2mm (mineraliska putser)

Specifikation

MaterialåtgångCa 4 kg/m² -stänk/finsprutad
Ca 7 kg/m² -grovsprutad
TillsatsmedelVidhäftningsförbättrare
Vattenbehov6-7 liter per säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelKalk och cement
TillsatsmaterialOorganiska pigment
BallastKrossad dolomit 0-2 mm och glimmer

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare minst 10 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Förbehandling

Vid torr och varm väderlek vattnas grovputsen innan ytputsen påförs. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Ytputsen påförs normalt dagen efter grovputsning. Grovputsens sugning ska vara jämn. Putsen påförs med Trattpistol eller med
Brukspump P 20 alt. P 50 och sprutpistol med 10 - 12 mm munstycke i minst två skikt. Strukturen byggs upp i första sprutningen, i andra sprutningen dimmas putsen på fasaden, ingen sammanflytning får då ske. För undvikande av fula skarvar ska ytorna putsas i en följd. När putsningen slutförts kontrolleras att inga blankfläckar eller dåligt täckta partier förekommer.

Putsning i flera kulörer:
Vid pumpning i flera kulörer sprutas den första kulören ca 5 cm in på det parti som ska sprutas med annan kulör. Den första begränsas genom intäckning och den andra sprutas emot. Se till att raka begränsningar erhålls.

Efterbehandling

Den färdiga putsen ska eftervattnas och hållas fuktig minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Avled regnvatten från taket. Putsning ska inte ske vid temp. under +5° C utan att vidta vinteråtgärder. Täck partier som ej ska putsas. Verktyg och ev. spill rengörs med vatten innan putsen torkat. Blankfläckar bättras genom överstänkning med min 217 Härdputs. Bättring av skador: Putsen borstas eller skrapas bort och ett nytt putsskikt sprutas. Markerade skarvar undviks genom viss utjämnande översprutning av skarven. Bättring måste göras innan putsen torkar.

Observera

På färdig fasad kan nyansen skilja från kulörprovet av flera olika skäl underlagets
egenskaper, arbetsmetod, struktur etc. Gör gärna ett prov på fasaden.

Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställandet. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.