Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.min 215 säckskurning

weber.min 215 säckskurning
weber.min 215 säckskurning

Egenskaper

  • Infärgas efter önskemål
  • Pumpbar

weber.min 215 Säckskurning är ett torrbruk baserat på kalkcement för säckskurning av tegelfasader.

Allmänt

Användningsområde

weber 215 säckskurning används för säckskurning av tegelfasader där maskinapplicering önskas. Säckskurning ger ett specielt utseende där teglet lyser igenom till viss del.
 

Kulörer

Weber säckskurningsbruk kan fås i weber murbruks standardkulörer samt kan tillverkas i specialkulör enligt tex NCS skalan. Då underlagets sugförmåga, temperatur och fuktförhållande vid appliceringen påverkar kulören skall alltid kulörprov utföras och godkännas på arbetsplatsen.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång4-5 kg/m²
Vattenbehov4-5 liter per säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelKalk och cement
TillsatsmaterialPigment: Oorganiska
BallastNatursand 0-2 mm

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. Underlagets beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri samt ha en grov poröppen struktur.(Våfflad alt. spikriven) Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Försäkra dig om att utrustning finns på plats för att kunna för och eftervattna samtliga ytor i sin helhet. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning. Planera och lägg upp arbetet så att arbetet utförs till naturliga avgränsningar.

Blandning

Säckskurningsbruk blandas med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare minst 10 min. Vattenmängd 4 - 5 liter per 25 kg säck. Använd samma vattenmängd och blandningstid från sats till sats.

Förbehandling

Fasaden ska vara murad med normalbränt och frostbeständigt tegel. Hårdbränt och slätt tegel ska ej användas. Fogar ska vara väl fyllda och avstrukna. Innan säckskurning förvattnas fasaden lätt med slang och finspridarmunstycke. Underlaget får dock inte vara så blött att det ej suger bort brukets överskottsvatten.

Applicering

Bruket ska ha en lättflytande konsistens och slås på med slev eller sprutas på väggen så tjockt att det lagom täcker ytan. Lämplig utrustning är Brukspump P 20 eller P 50 och sprutpistol med 10 mm munstycke. Alt. används trattpistol.
Bruket dras ut jämt och tunt med stålskånska. När bruket är lagom torrt rives (skuras) det med en blöt filtbräda (skumgummibräda). Filtbrädan sköljs emellanåt i en hink vatten. Säckskurningsbruket får inte bearbetas i ett för
”urvattnat” tillstånd. Skurningen ska utföras uppifrån och ner i hela sektioner, horisontalskarvar ska undvikas. För att få ett bra resultat är det viktigt att sammanhängande ytor görs utan avbrott. Utnyttja naturliga skarvar i murverket såsom hörn, lister, pelare m m. Var noga vid bomlag, undvik överlappning, och gör skarven oregelbunden. Utförda ytor skyddas mot snabb uttorkning och får ej utsättas för regn under första veckan.

Efterbehandling

Fasaderna ska hållas fuktiga i tre dygn genom försiktig vattning med slang och finspridarmunstycke.

Praktiska tips

På färdig fasad kan nyansen skilja från kulörprovet av flera olika skäl – underlagets egenskaper, arbetsutförande, struktur etc. Gör gärna ett prov på fasaden.

Observera

Säckskurning får inte utföras vid risk för temperatur under +5° C utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.