Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.min 211 sockelstänkputs

weber.min 211 sockelstänkputs
weber.min 211 sockelstänkputs

Egenskaper

Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Traditionell och beprövad ädelputs. Sprutbar.

Allmänt

Användningsområde

Används som ytputs på mineraliska underlag. Spcialkvalitet för socklar.
Läs alltid produktbladet innan anvädning.

Underlag

Används som ytputs på socklar.
Grovputsade ytor ska spikrivas eller våfflas för att ge bästa vidhäftning för sockelstänkputsen.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25 kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Stänkputs 2mm (mineraliska putser)

Specifikation

MaterialåtgångCa 4 kg/m² - stänkt.
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukNej
Vattenbehov6-7 liter per säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelKalk och cement
TillsatsmaterialOorganiska pigment
BallastKrossad dolomit 0-2 mm och glimmer

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Förbehandling

Förvattna underlaget innan sprutningan påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Min 211 Sockelstänkputs påförs när underlaget har torkat. Underlagets sugning ska vara jämn. sockelstänkputsen påförs med Trattpistol eller Putsspruta P 20 alt. P 50 med ett 8 - 10 mm mun-stycke i minst två sprutningar. Sockelstänkputsen ska torka mellan sprutningarna. Första sprutningen sprutas helltäckande och önskad struktur byggs upp. Andra sprutningen är en finsprutning, i andra sprutningen får ingen sammanflytning ske. För att undvika störande skarvar i sockelstänkputsen ska ytorna putsas i en följd inom naturliga avgränsningar utan avbrott. Sedan putsningen slutförts ska putsen kontrolleras så att inga blankfläckar eller dåligt täckta partier förekommer.

Praktiska tips

Blandad sockelstänkputs måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är KC baserat.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas. Putsning i flera kulörer:
Vid finsprutad struktur sprutas den första kulören ca 5 cm in på det parti som ska sprutas med annan kulör. Den första begränsas genom intäckning och den andra sprutas emot. Se till att raka begränsningar erhålls.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.
Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställandet. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.