Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.min 209 rivputs EF

weber.min 209 rivputs EF
weber.min 209 rivputs EF

Egenskaper

  • Ökad vidhäftning
  • Hela skiktet genomfärgat
  • Glimmer
  • Pumpbart

 

Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast.

En högvärdig ytputs som används där man ställer stora krav på utseende, tålighet och beständighet.

Innehåller glimmer som ger putsen speciell lyster.

Ytskiktsvarianter: Skrapad med spikbräda

Kulörer: Kan erhållas enligt Weber kulörkollektion samt i merparten av NCS-skalans kulörer.

Specialkulörer tillverkas för större objekt.

Pumpbar

 

 

 

 

 

Allmänt

Användningsområde

Används som ytputs i Serpomin MK3 EF -Riv både vid nyproduktion och renovering.

Kan även användas direkt på weber.therm 261 putsbruk EF

 

Serpomin MK 3

Kulörer

Weber.min 209 rivputs EF kan fås i Weber 99 standardkulörer samt kan tillverkas i specialkulör enligt tex NCS skalan.

Då underlagets sugförmåga, temperatur och fuktförhållande vid appliceringen påverkar kulören skall alltid kulörprov sprutas/utföras och godkännas på arbetsplatsen.

Underlag

weber.therm 261 putsbruk EF

Underlag

Används som ytputs på weber.therm 261 putsbruk EFingår som ytputs i  på Serpomin MK3 Fasadsystem. Grovputsade ytor ska spikrivas eller våfflas för att ge bästa vidhäftning för rivputsen.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Rivputs (mineraliska putser)

Specifikation

MaterialåtgångCa 25 kg/m² 
TillsatsmedelKonsistensgivare
Luftporbildare
 
Användningsområde
För utomhusbrukJa 
För inomhusbrukNej 
Vattenbehov5-6 lit/säck 
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassCS IIEN 1015-11
Vidhäftning
Vidhäftning0,2 MPaEN 1015-12
Fysikaliska egenskaper
VattenabsorptionW0EN 1015-18
BindemedelSläckt teknisk kalk
Portlandcement
 
TillsatsmaterialOorganiska pigment 
BallastKrossad dolomit 0-2 mm och glimmer 
FibrerNej 

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. Underlagets beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri samt ha en grov poröppen struktur.(Våfflad alt. spikriven) Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Försäkra dig om att utrustning finns på plats för att kunna för och eftervattna samtliga ytor i sin helhet. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning. Planera och lägg upp abetet så att färgningen utförs till naturliga avgränsningar.

Maskiner och utrustning

Brukspump
• P 50 max 60m slang Ø32mm

Blandare
• M50/M100 (snabbgående blandare)
 

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Förbehandling

Förvattna underlaget innan sprutningen påbörjas.

Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Min 209 Rivputs EF påförs när underlaget har torkat. Underlagets sugning ska vara jämn. Spruta på rivputsen med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 50 och sprutpistol med 16- 18 mm munstycke. Tjocklek ca 12 mm. Rivputsen kan även slås på med slev. Drag av med rätkäpp och komprimera med skånska.Ytan kan även dras av med stålskånska. När rivputsen torkat så pass att det ej fastnar i spikbrädan skrapas hela putsytan. Dela in fasaden i naturliga avgränsningar, undvik horisontalskarvar. Var noga med att skura samman bruket med skånska vid bomlagsskarv. Sedan putsningen slutförts ska putsen kontrolleras så att inga oskrapade partier förekommer.

 

Uttorkning/härdning

Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.

Praktiska tips

Blandad rivputs måste användas inom 2 timmar eftersom bindemedlet är KC baserat. För att förhidra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.
Putsning i flera kulörer:
Begränsa den första kulören med fuktad träläkt. Denna tas bort så snart brukskanten inte skadas. Spruta eller slå på nästa kulör och skrapa båda samtidigt. Vid skrapningen blir begränsningslinjerna
skarpa. Det är därför viktigt att uppkäppningen sker noggrant.

Praktiska tips

Blandat produkt måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är hydrauliskt.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas. Arbete får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder, se weber.se/ Putsning vintertid. Tänk på att denna typ av produkt kan damma och stänka mycket var därför försiktigt och täck in väl för att skydda närliggande ytor, byggnader, bilar etc.
 

Observera

Putsning får inte ske då risk för tem. under + 5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.
Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställandet. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är stt estetiskt problem och har ingen ting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.
För att undvika störande skarvar i rivputsen ska ytorna putsas i en följd inom naturliga avgränsningar utan avbrott.

Observera

Utfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställande. Utfällningar kan också inträffa om produkten torkar ut för snabbt, därför krävs normalt eftervattning. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Efterbättringar är alltid svårt att utföra på en färgad produkt utan att färgskillnader uppstår, laga därför ställningsförankringar och eventuella skador mycket omsorgsfullt och gör lagningarna så små som möjligt. I många fall måste hela fasadytor färgas om för att undvika nyansskillnader vid efterbättringar.

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07. På weber.se finns checklistor till de olika fasadsystemen som används till egenkontroll.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07. På weber.se finns checklistor till de olika fasadsystemen som används till egenkontroll.

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07. På weber.se finns checklistor till de olika fasadsystemen som används till egenkontroll.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.