Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.min 207 rivputs

weber.min 207 rivputs
weber.min 207 rivputs

Egenskaper

Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Sprutbar. kornmax 3mm

Allmänt

Användningsområde

Används som ytputs på mineraliska underlag vid nyproduktion och renovering,samt i Serporoc MK2 Fasadsystem. Läs alltid produktbladet innan användning.

Underlag

Används som ytputs på mineraliska underlag av tidigare KC putsade fasader, även på Serporoc MK2 Fasadsystem. Grovputsade ytor ska spikrivas eller våfflas för att ge bästa vidhäftning för rivputsen.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Rivputs (mineraliska putser)

Specifikation

MaterialåtgångCa 25 kg/m²
TillsatsmedelKonsistensgivare
Luftporbildare
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukNej
Vattenbehov5-6 lit/säck
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassCS IIEN 1015-11
Vidhäftning
Vidhäftning0,2 MPaEN 1015-12
Fysikaliska egenskaper
VattenabsorptionW0EN 1015-18
BindemedelSläckt teknisk kalk
Portlandcement
TillsatsmaterialOorganiska pigment
BallastKrossad dolomit 0-3 mm och glimmer
FibrerNej

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Förbehandling

Förvattna underlaget innan sprutningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Min 207 Rivputs påförs när underlaget har torkat. Underlagets sugning ska vara jämn. Spruta på rivputsen med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 50 och sprutpistol med 16- 18 mm munstycke. Tjocklek ca 12 mm. Rivputsen kan även slås på med slev. Drag av med rätkäpp och komprimera med skånska.Ytan kan även dras av med stålskånska. När rivputsen torkat så pass att det ej fastnar i spikbrädan skrapas hela putsytan. Dela in fasaden i naturliga avgränsningar, undvik horisontalskarvar. Var noga med att skura samman bruket med skånska vid bomlagsskarv. Sedan putsningen slutförts ska putsen kontrolleras så att inga oskrapade partier förekommer.

Praktiska tips

Blandad rivputs måste användas inom 2 timmar eftersom bindemedlet är KC baserat. För att förhidra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.
Putsning i flera kulörer:
Begränsa den första kulören med fuktad träläkt. Denna tas bort så snart brukskanten inte skadas. Spruta eller slå på nästa kulör och skrapa båda samtidigt. Vid skrapningen blir begränsningslinjerna
skarpa. Det är därför viktigt att uppkäppningen sker noggrant.

Observera

Putsning får inte ske då risk för tem. under + 5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.
Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställandet. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är stt estetiskt problem och har ingen ting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.
För att undvika störande skarvar i rivputsen ska ytorna putsas i en följd inom naturliga avgränsningar utan avbrott.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.